General H.U. Ramsings kvarterbøger

Fra Københavns Stadsarkivs Wiki
Skift til: navigering, søgning

Kortlægning af Københavns historie

Holger Utke Ramsing (1868-1946) var general og historiker. Gennem en årrække fulgte han alle udgravninger i København og studerede samtidig de skriftlige kilder til byens ældre historie. København var indtil 1901 inddelt i 12 kvarterer, og en del af Ramsings arbejde findes som de såkaldte kvarterbøger.

Ramsings arbejde dækker kun indenbys kvarterer, ikke udenbys.Hvis man er i tvivl om grænsen mellem indenbys og udenbys, slå op i de Digitale matrikelkort (indenbys er farvet, udenbys er gråt) eller se artiklen Københavns kvarterer.

Kvarterbøgerne 1377-ca. 1728

Ramsings kvarterbøger indeholder, kvarter for kvarter, oplysninger om ejendomme i København og ejerforhold. Kvarterbøgerne findes i en trykt og utrykt udgave. Den trykte udgave findes som håndbøger på Københavns Stadsarkivs læsesal i selvbetjeningsafsnittet. Kvarterbøgerne dækker alle de københavnske kvarterer.

Rolf Dahl har i 2013 udgivet et supplementsbind. Bindet indeholder oplysninger om ejere og matrikelnumre. Grundlaget for bindet er en gennemgang af Københavns bytings- og panteprotokoller for årene 1725-1728. Der er person- og emneregister til bindet.

Se mere

Oversigt over general H.U. Ramsings samlinger i Starbas.

Bygninger og grunde - en oversigtsartikel