Dødsårsager

Fra Københavns Stadsarkivs Wiki
Skift til: navigering, søgning
Ellen Johanne Meisler døde som 17-årig under epidemien, der kendes som den spanske syge. Som dødsårsager har lægen skrevet Influenza og Pneumonia (lungebetændelse). Begravelsesprotokol, 1918, fra Stadsarkivets Kildeviser.
.

Sygdom, død og diagnoser

Oplysninger om sygdomme, dødsfald og diagnoser findes i mange forskellige kilder, ofte på latin og ofte forkortet. Med hjælp fra forskellige ordbøger og lister kan man finde ud af, hvad den latinske diagnose betyder og få den oversat til dansk.

Knud Secher: Klinisk Ordbog over sygdomme og diagnoser

Knud Secher udgav i 1937 'Klinisk Ordbog'. Det er en oversigt over sygdomme og diagnoser med oversættelse fra latin til dansk.

Klik, når du har åbnet en pdf-fil, på browserens tilbageknap for at komme tilbage til Stadsarkivets wiki.

Ordbogen er scannet og lagt på nettet med venlig tilladelse fra forlaget Gyldendal (Gyldendal Uddannelse).

Diagnoselatin. Almindelige forkortelser og småord

Diagnoser er ofte på latin og ofte forkortet. Nedenfor ses en liste over de mest almindelige forkortelser.

 • a. cor., art.coron. arteriae coronariae (vedr. kranspulsårerne)
 • aa. (i 2 pulsårer)
 • aut (eller)
 • c. cum (med)
 • c. cancer (kræft)
 • chr. chronicus, -a, -um (kronisk)
 • cong. congenitus, -a, -um (medfødt)
 • cord. cordis (vedr. hjertet)
 • cum (med)
 • deg. degeneratio (svækkelse)
 • dxt., dext. dexter, -ra, -rum (højre, højresidig)
 • dupl. duplex (dobbelt, i begge sider)
 • e., ex ex (ud af, ”stammer fra”)
 • fb. febris (feber)
 • et (og)
 • m.gr. magno gradu (i svær grad)
 • mb., morb. morbus (sygdom)
 • o.p. obs pro (OBS!)
 • pulm. pulmonalis, pulmorum (vedr. lungerne)
 • seqv., seq. // sequelae // (følger af...)
 • sin. sinister, -ra, -rum (venstre, venstresidig)
 • tub. tuberculosis (tuberkulose)

Listen er udarbejdet af Eva Ersbøll.

Dødsårsager i Københavns Kommunes begravelsesprotokoller, 1861-1965

Nedenstående liste er en hjælp til at tyde håndskriften i de københavnske begravelsesprotokoller.

Listen omfatter både dødsårsager på gammelt dansk og på latin. Oversættelse af dødsårsager på latin, se Knud Sechers Klinisk Ordbog ovenfor

Dødsårsager på gammelt dansk kan slås op i Ordbog Over Det Danske Sprog.

Dødsårsagsliste

 • Abdominalia subacuta
 • Aberratio mentis
 • Abort
 • Abortus
 • Absces i leveren (Leverabsces)
 • Absces i underlivet
 • Absces på halsen
 • Absces under tungen
 • Abscessi multiplices
 • Abscessus ?? (Umbilical infektion)
 • Abscessus (Absces)
 • Abscessus abdominis (abdominalis)
 • Abscessus ad anum
 • Abscessus ad vesicam
 • Abscessus cerebelli
 • Abscessus cerebri
 • Abscessus cerebri e otitide
 • Abscessus cerebri post fracturam cranii
 • Abscessus colli
 • Abscessus congestus
 • Abscessus cruris
 • Abscessus cutaneus multiplex
 • Abscessus e appendicitide
 • Abscessus femoris
 • Abscessus fossae Douglasii e salpingitide rupta
 • Abscessus fossae iliacae dext.
 • Abscessus hepatis
 • Abscessus hepatis e appendicitide
 • Abscessus intraperitonealis
 • Abscessus laryngis
 • Abscessus mediastini
 • Abscessus multiplex
 • Abscessus ovarii
 • Abscessus pectoris post laesionem
 • Abscessus pelvis
 • Abscessus perinephrit.
 • Abscessus perirectalis
 • Abscessus peritonei
 • Abscessus pleurae
 • Abscessus processus mastoidei
 • Abscessus prostatae
 • Abscessus pulm.
 • Abscessus pulmonum dext.
 • Abscessus retroperitonealis
 • Abscessus retroperitonealis e perforatione proc. vermiform.
 • Abscessus retropharyngialis
 • Abscessus retrorenalis e ostitide
 • Abscessus retrouterinus
 • Abscessus stercoralis
 • Abscessus subphrenicus
 • Abscessus subphrenicus cum uraemia
 • Abscessus subphrenicus ex ulcere ventriculi perforat.
 • Abscessus thoracis
 • Abscessus tonsillaris
 • Abscessus varii
 • Acholia
 • Achondroplasia
 • Achylia gastrica
 • Actinomycosis (Aktinomykose)
 • Actinomycosis abdominis
 • Actinomycosis columnae
 • Actinomycosis pulmonum
 • Acut Brystkatarrh
 • Acut cerebralia in chr.
 • Acut Diarrhoe (Akut diarré)
 • Acut Enteritis
 • Acut gastro-intestinal Catarrh
 • Acut Gastroenteritis
 • Acut Gulsot
 • Acut Hjernebetændelse i chronisk Hjernesygdom
 • Acut intestin. chron.
 • Acut Lungeødem i senil Hjertesygdom
 • Acut miliær Tuberculose
 • Acut Tarmcatarrh
 • Adams-Stokes syndrom
 • Addisons sygdom (Bronzesygdom)
 • Adenitis
 • Adenitis axillaris
 • Adenitis colli
 • Adenitis colli suppurativa
 • Adenitis cruralis
 • Adenitis suppurativa
 • Adenocarcinoma
 • Adenophlegmone colli
 • Adipositas
 • Adynamia (Adynami)
 • Adynamia cordis
 • Affectio chronica cerebri
 • Affection abdominis
 • Afkræftelse
 • Afkræftelse ved næseblødning
 • Aflivning ved skud
 • Afrivning af hovedhuden ved Necrosis cranii
 • Afsindighed
 • Afvænning
 • Aksedrejning af S romanum (Sigmoideum)
 • Akut alkoholisme
 • Akut brystlidelse
 • Akut brysttilfælde
 • Akut enterokatar (Acut Enterocatarrh)
 • Akut febril sygdom
 • Akut febril Sygdom med cerebrale Symptomer men ubekendt Natur
 • Akut forvirring
 • Akut gastrointestinal Tilfælde
 • Akut hjernebetændelse
 • Akut hjernesygdom
 • Akut Hjertesygdom
 • Akut hæmoptyse
 • Akut infektionssygdom
 • Akut intestinal katar
 • Akut kollaps
 • Akut laryngostenose
 • Akut ledde-rheumatisme
 • Akut ledde-rheumatisme med hjernekomplikationer
 • Akut leveraffektion
 • Akut lungebetændelse
 • Akut lungelidelse
 • Akut lungesvindsot
 • Akut lungetuberkulose
 • Akut mave-tarm katar (Acut Mave-Tarmcatarrh)
 • Akut mavekatar
 • Akut Melankoli
 • Akut miliær lungetuberkulose
 • Akut nyrebetændelse
 • Akut pancreatitis
 • Akut parenchymatitis
 • Akut pneumoni
 • Akut sepsis efter kejsersnit
 • Akut Sindssyge
 • Akut tarmbetændelse
 • Akut underlivsbetændelse
 • Akut underlivstilfælde
 • Albuminuria
 • Albuminuria acuta
 • Alcoholismus (Alkoholisme)
 • Alcoholismus acutus
 • Alcoholismus acutus in alcoholismo chr. (A. acut. in a. chr.)
 • Alcoholismus chronicus (Alcoholismus chr., A.c.)
 • Alderdom
 • Alderdoms skrøbeligheder
 • Alderdomssvaghed
 • Alderdomssvækkelse
 • Alienatio mentis
 • Alii morbi
 • Alkoholisk krampeanfald
 • Almindelig Lamhed (Alm. Lamhed)
 • Almindelig svækkelse (Alm. svækkelse)
 • Amaurosis (Amaurose)
 • Ambulerende rosen
 • Ambustio
 • Ambustio cruris
 • Ambustio dorsi
 • Ambustio extremitatis sup. dext. et inf. dext.
 • Ambustio faciei et manu sin.
 • Ambustio pedis
 • Ambustiones permagnae
 • Ambustiones variae
 • Amentia hallucinatoria
 • Ammoniakforgiftning
 • Amputatio (Amputation)
 • Amputatio femoris
 • Anaemia (Anæmia, Anæmi)
 • Anaemia acuta
 • Anaemia acuta post metrorrhagiam
 • Anaemia acuta post partum
 • Anaemia cerebri
 • Anaemia chron.
 • Anaemia e placenta praevia
 • Anaemia gravis
 • Anaemia permagna (Anæmia permagna)
 • Anaemia perniciosa
 • Anaemia perniciosa post Influenza
 • Anaemia post abortum
 • Anaemia post epistaxis
 • Anaemia post haemorrhagiam
 • Anaemia post influenza
 • Anaemia post metrorrhagiam
 • Anaemia post operationem
 • Anaemia progressiva (Anæmia progressiva)
 • Anaemia universalis
 • Anasarka (Anasarca)
 • Anencephalus (Anencephali)
 • Aneuri
 • Aneurismeruptur
 • Aneurysma (Aneurisme)
 • Aneurysma aortae perforat.
 • Aneurysma aortæ
 • Aneurysma cordis
 • Aneurysma cru?? aortae
 • Angina
 • Angina catarrhalis
 • Angina crouposa
 • Angina diphteritica
 • Angina faucium
 • Angina gangraenosa
 • Angina pectoris
 • Angina pectoris et coronar.
 • Angina phlegmonosa
 • Angina pseudomembranacea
 • Angina tonsillaris
 • Angiocholitis
 • Angives at lide af ligfald
 • Anmeldt efter Døden
 • Ansigtskræft
 • Ansigtsrosen
 • Antagelig Kulde og Svaghed
 • Antagelig Paralysis cordis
 • Ante tempus nat. (Ante temp. nat.)
 • Anthrax
 • Anthrax capitis
 • Anthrax labii superiori
 • Anthrax nuchae
 • Anuria (Anuri)
 • Anus præternaturalis
 • Anæmi efter fald
 • Anæmi som Følge af kompliceret Benbrud
 • Anæmi under fødslen
 • Aortitis
 • Aortitis syphilitica
 • Aortaaneurisme
 • Aphta (Aphtae)
 • Apoplektisk anfald
 • Apoplektisk Tilfælde
 • Apoplexia (Apopleksi)
 • Apoplexia cerebri (Apop. cerebri)
 • Apoplexia cerebri post Influenza
 • Apoplexia cerebri sin.
 • Apoplexia cerebri. Recidiv.
 • Apoplexia in senilitate
 • Apoplexia intra partum
 • Apoplexia pulmonum
 • Apoplexia rheumatica
 • Apoplexia sanguinea
 • Apoplexia sanguinea cerebri
 • Apoplexia spinalis
 • Apoplexia vetus
 • Appendicitis
 • Appendicitis acuta
 • Appendicitis acuta gangraenosa (App. acuta gang.)
 • Appendicitis acuta in hernia crur. incarcerata
 • Appendicitis acuta perforata gangraenosa
 • Appendicitis c. absces.
 • Appendicitis chron.
 • Appendicitis cum perforatione
 • Appendicitis gangraenosa
 • Appendicitis m. peritonitis
 • Appendicitis perforativa
 • Appendicitis perforativa gangraenosa
 • Appendicitis, sequelae (Sequelae appendicit.)
 • Arbejdsløshed
 • Arbejdsløshed og Alkoholisme
 • Arbejdsløshed og Nød
 • Arrhytmia perpetua
 • Arsenikforgiftning
 • Arteriosclerosis
 • Arteriosclerosis af koronar arterierne
 • Arteriosclerosis arteriae coronariae ( Arteriosclerosis aa. coronariae)
 • Arteriosclerosis cerebri
 • Arteriosclerosis chron.
 • Arteriosclerosis cordis
 • Arteriosclerosis cordis et universalis
 • Arteriosclerosis diffusa
 • Arteriosclerosis et Nephritis
 • Arteriosclerosis in senectute
 • Arteriosclerosis pedis utr.
 • Arteriosclerosis universalis
 • Arteritis
 • Arteritis umbilicalis
 • Arthritis anomala
 • Arthritis chron.
 • Arthritis deformans
 • Arthritis genus
 • Arthritis genus dext.
 • Arthritis humeri
 • Arthritis humeri sin.
 • Arthritis nodosa
 • Arthritis pedis
 • Arthritis pedis tuberculosa
 • Arthritis tuberculosa genus
 • Arthritis urica
 • Arthrocace
 • Arthroitis (Arthritis)
 • Arthropatia gonorrh.
 • Ascites
 • Asphyxia (Asfyxia)
 • Asphyxia congenita
 • Asphyxia in partu
 • Asphyxia neonatorum
 • Asphyxia post partum
 • Asthma (Astma)
 • Asthma bronchiale
 • Asthma degenerativa
 • Asthma infantum
 • Asthma nervosum (Asthma nervos.)
 • Asthma spasmodicum
 • Asthma thymicum
 • Astmatisk anfald
 • Asystolia
 • Ataxia
 • Ataxia locomotoria progressiva
 • Ataxia progression
 • Atelectasis (Atelektasis)
 • Atelectasis neonatorum
 • Atelectasis partialis pulmonum (Atelectasis part. pulm.)
 • Atelectasis pulmonum (Atelectasis pulm.)
 • Atelektase i lungerne (Lungeatelektase)
 • Atheromata (Atheromation)
 • Atheromatosis cordis
 • Atheromatøs degeneration af hjertearterierne
 • Athrepsia (Atrepsi)
 • Atonia uteri
 • Atresia ani
 • Atrofi af nyrerne
 • Atrophia (Atrofi)
 • Atrophia acuta
 • Atrophia cerebri
 • Atrophia congenita
 • Atrophia cordis
 • Atrophia glandulae thyroideae
 • Atrophia granularis
 • Atrophia granularis renum
 • Atrophia infantilis (Atrophia infant.)
 • Atrophia muscularis
 • Atrophia muscularis extremitatum
 • Atrophia musculorum progressiva
 • Atrophia neonatorum (Atrophia neonat.)
 • Atrophia renum
 • Atrophia senil. organorum
 • Atrophia senilis
 • Atrophia syphilitica (Atrophia syph.)
 • Atrophia tuberculosa
 • Atrophia universalis
 • Auto-intoxicatio in enteritis
 • Barnefødsel i dølgsmål
 • Barselbetændelse
 • Barselkrampe
 • Barselseng
 • Barselsfeber (Barselfeber)
 • Barseltilstand
 • Basedow´s sygdom (Morbus Basedow)
 • Begyndende gangræn i foden
 • Bekymring over ægtefællens død
 • Benbetændelse
 • Benbrud
 • Benedder
 • Benedder i foden
 • Benedder i rygraden
 • Benhindebetændelse
 • Benkræft
 • Beskadigelse af hjernen
 • Besvimelse (asfyksi)
 • Besværlig fødsel (besværlig forløsning)
 • Betændelse
 • Betændelse af låret
 • Betændelse af Rygraden
 • Betændelse efter en læsion af armen
 • Betændelse efter et benbrud
 • Betændelse i benet
 • Betændelse i Bækkenet
 • Betændelse i foden
 • Betændelse i Galdevejene
 • Betændelse i hjertesækken
 • Betændelse i Hjertet
 • Betændelse i hvirvelsøjlen
 • Betændelse i højre Skinneben
 • Betændelse i knæet
 • Betændelse i knæleddet
 • Betændelse i Luftrøret
 • Betændelse i navlestreng
 • Betændelse i næsen
 • Betændelse i rygmarvshinden
 • Betændelse i underlivet
 • Betændelse i urinvejene
 • Betændelse ved endetamen
 • Betændelsesfeber
 • Bevæggrund ukendt
 • Biliøse tilfælde
 • Blessure (Sår)
 • Blindtarmsbet. med Bughindebet.
 • Blindtarmsbetændelse
 • Blodbrok
 • Blodbrækning
 • Blodextravasat i hjernen
 • Blodfattigdom
 • Blodflod efter forløsning ved et falsk svangerskab
 • Blodforgiftning
 • Blodgang
 • Blodig diarré
 • Blodmangel
 • Blodopkastning
 • Blodopspytning (Blodspytning)
 • Blodprop
 • Blodprop i hjernen
 • Blodprop i hjertet
 • Blodprop under barselseng
 • Blodprop v. kranspulsåre
 • Blodpropdannelse
 • Blodstyrtning
 • Blodstyrtning fra lungerne
 • Blodstyrtning og diarré
 • Blodsygdom
 • Blodtab
 • Blodtab efter fødsel
 • Blodårebetændelse
 • Blyforgiftning
 • Blære- og nyresygdom
 • Blærebetændelse
 • Blærecatarrh
 • Blærekræft
 • Blæresten
 • Blæresygdom
 • Blødersygdom
 • Blødning
 • Blødning fra næse og øre
 • Blødning i efterbyrdsperioden
 • Blødning i hjernen
 • Blødning i underlivet fra bristning af leveren
 • Blaasot
 • Blåsyreforgiftning (Forgiftning ved blåsyre)
 • Brachycardia
 • Brandbyld
 • Brandsår
 • Bristet Blodaaresvulst
 • Bristet Mavesæk
 • Bristning af en Tarm fremkaldt ved Kontusion af Underlivet
 • Bristning af en tarm som følge af stød i underlivet
 • Bristning af et blodkar
 • Bristning af indvendigt organ
 • Brok
 • Brokoperation
 • Bronchialasthma
 • Bronchialkatarrh
 • Bronchiectasis (Bronchiektasia)
 • Bronchiectasis acuta
 • Bronchitis
 • Bronchitis (Slim i Lungerne)
 • Bronchitis acuta
 • Bronchitis acuta in chron.
 • Bronchitis acuta in emphysema pulm.
 • Bronchitis acuta universalis
 • Bronchitis capillaris (Bronchitis capill., Bronchit. capill.)
 • Bronchitis capillaris acuta
 • Bronchitis capillaris dupl.
 • Bronchitis capillaris efter mæslinger
 • Bronchitis capillaris in Rachitis
 • Bronchitis capillaris in reconvalescentia post tussem convulsivam
 • Bronchitis capillaris post morbilli
 • Bronchitis catarrhalis
 • Bronchitis chronica (Bronchitis chron.)
 • Bronchitis chronica (foetida)
 • Bronchitis chronica purulenta
 • Bronchitis diffusa (Bronchitis diff.)
 • Bronchitis diffusa in Influenza
 • Bronchitis duplex
 • Bronchitis efter mæslinger (Bronchitis efter morbilli)
 • Bronchitis febrilis
 • Bronchitis fibrinosa
 • Bronchitis foetida
 • Bronchitis hypostatica
 • Bronchitis in debilitate senilis
 • Bronchitis in rachitis
 • Bronchitis in tuberculosa
 • Bronchitis in tussis convulsiva
 • Bronchitis l. gr. (Bronchitis levi gradu)
 • Bronchitis med astmaanfald
 • Bronchitis morbillosa
 • Bronchitis pulmonum
 • Bronchitis purulenta
 • Bronchitis senilis
 • Bronchitis suppurativa chr.
 • Bronchitis universalis
 • Bronchitis universalis capillaris
 • Bronchopleuropneumonia
 • Bronchopneumonia (Bronchopneum., Bron. pneum.)
 • Bronchopneumonia acuta
 • Bronchopneumonia bilat.
 • Bronchopneumonia capillaris
 • Bronchopneumonia chron.
 • Bronchopneumonia crouposa
 • Bronchopneumonia dext.
 • Bronchopneumonia dext. post fracturam colli femoris
 • Bronchopneumonia disper.
 • Bronchopneumonia duplex
 • Bronchopneumonia hypostatica
 • Bronchopneumonia in influenza
 • Bronchopneumonia in morbilli
 • Bronchopneumonia in rachitide
 • Bronchopneumonia in tussis convulsiva
 • Bronchopneumonia inf.
 • Bronchopneumonia inf. dext.
 • Bronchopneumonia morbillosa
 • Bronchopneumonia post absces
 • Bronchopneumonia post fracturam colli femoris
 • Bronchopneumonia post influenza
 • Bronchopneumonia post morbilli
 • Bronchopneumonia post operationem
 • Bronchopneumonia post tussis convulsiva
 • Bronchopneumonia pulm.
 • Bronchopneumonia sin.
 • Bronchopneumonia sup. sin.
 • Bronchopneumonia totalis
 • Bronchopneumonia variae
 • Bronchopneumonia variae laryngis
 • Bronchopneumonia, recidiv
 • Bronchopulmonia
 • Brud af bækken og skinneben
 • Brud af Bækkenet
 • Brud af bækkenet med blødning i blæren
 • Brud af flere Legemsdele
 • Brud af Halsen ved Nedstyrtning
 • Brud af Hjerneskallen
 • Brud af hovedets ben
 • Brud af Hvirvelsøjlen
 • Brud af Kraniet, sandsynligvis ved et Fald
 • Brud af lårbenet
 • Brud af nakkebenet
 • Brud af nakkebenet og rygraden
 • Brud af ribben
 • Brud af rygraden
 • Brud af skinneben
 • Brud paa Basis af Craniet
 • Brud paa Hjernekassen ved Nedstyrtning
 • Brud på hjerneskallen og brystkassen
 • Bryst- og hjernebetændelse
 • Brystaffection
 • Brystaffection Følge af Mæslinger
 • Brystaffection under Tandudbrud
 • Brystbetændelse
 • Brystbetændelse efter mæslinger
 • Brystfistel
 • Brysthindebetændelse
 • Brystinflammation
 • Brystkatar (Brystcatarrh)
 • Brystkrampe
 • Brystkræft
 • Brystlidelse
 • Brystsvaghed
 • Brystsvindsot
 • Brystsygdom
 • Brystsyge
 • Brysttilfælde
 • Brysttæring
 • Brystvattersot
 • Brækninger
 • Brændevinssygdom
 • Bughindebetændelse
 • Bughindebetændelse udgået fra et sår gennem endetarmen
 • Bugvatttersot
 • Bulbærparalyse
 • Byld i Lungen
 • Byld på brystkassen
 • Bylder
 • Bækkenbetændelse
 • Bækkenbrud med Læsion af Pleura og Lunge
 • Børnekolera
 • Børnetæring
 • C. renis sin. c. metastatibus ad ossium
 • Cachexia (Kakexia)
 • Cachexia alcoholica
 • Cachexia arthritica
 • Cachexia cancrosa
 • Cachexia in cancro abdominis
 • Cachexia post epitheliomata universalis
 • Calculi renales
 • Calculi vesicae felleae (Calculus vesicae felleae)
 • Calculus
 • Calculus renalis (Calc. renalis)
 • Calculus renis duplex
 • Calculus vesicae
 • Cancer
 • Cancer (ventriculi) mediastini, recidiv
 • Cancer abdominis (C. abdom.)
 • Cancer abdominis (hepatis)
 • Cancer abdominis et cerebri
 • Cancer abdominis et pectoris
 • Cancer abdominis et retroperitonealis
 • Cancer abdominis post cancrum uteri
 • Cancer abdominis universalis
 • Cancer antebrachii et axillaris
 • Cancer axillae
 • Cancer brachii et axill.
 • Cancer capitis
 • Cancer cardiae
 • Cancer cardiae et hepatis
 • Cancer cardiae et ventriculi
 • Cancer cerebri
 • Cancer cerebri et pulmonis
 • Cancer coeci
 • Cancer coli
 • Cancer coli (Tyktarmskræft)
 • Cancer coli ascendentis (Cancer coli ascend. )
 • Cancer coli cum perforatione
 • Cancer coli et hepatis
 • Cancer coli sigmoidei
 • Cancer colli
 • Cancer colli et faciei
 • Cancer colli uteri (C. colli uteri)
 • Cancer columnae
 • Cancer columnae et hepatis
 • Cancer cordis
 • Cancer corporis uteri
 • Cancer costarum
 • Cancer disseminatus abdominis
 • Cancer disseminatus post exstirpationem
 • Cancer dorsi
 • Cancer duodeni
 • Cancer duodeni et hepatis
 • Cancer faciei
 • Cancer faciei et colli
 • Cancer faucium
 • Cancer faucium et oesophagi
 • Cancer flexura sigmoideae
 • Cancer flexurae
 • Cancer flexurae coli
 • Cancer gelatinosus ventr.
 • Cancer genae
 • Cancer genitalium ext. et vesicae urinariae
 • Cancer gland. colli
 • Cancer glandulae
 • Cancer glandulae thyreoideae
 • Cancer hepatis
 • Cancer hepatis et abdominis
 • Cancer hepatis et inter.
 • Cancer hepatis et pancreatis
 • Cancer hepatis et pulmonum
 • Cancer hepatis et renis sin.
 • Cancer hepatis et renum
 • Cancer hepatis et ventriculi
 • Cancer i halsregionen (Kræft i halsregionen)
 • Cancer ileocoecalis
 • Cancer inguinalis dext.
 • Cancer internus
 • Cancer intest. acut.
 • Cancer intestinalis (duodeni) et hepatis
 • Cancer intestini (Cancer intestinalis)
 • Cancer intestini crassi
 • Cancer intestini et hepatis
 • Cancer intestini recti
 • Cancer intestini sequelae
 • Cancer labii inf.
 • Cancer labii majoris
 • Cancer laryngis
 • Cancer linguae (C. linguae)
 • Cancer linguae et mandibulae inf.
 • Cancer mammae
 • Cancer mammae antea
 • Cancer mammae c. metast.
 • Cancer mammae c. metastatibus abdominis
 • Cancer mammae dxt.
 • Cancer mammae et abdominis
 • Cancer mammae et cerebri
 • Cancer mammae et hepatis et renum et peritonei
 • Cancer mammae et intestin.
 • Cancer mammae et oesophagi et capitis
 • Cancer mammae et pleurae et pulmonum
 • Cancer mammae et thoracis
 • Cancer mammae operat.
 • Cancer mammae sin.
 • Cancer mammae ulceratus
 • Cancer mammae utr.
 • Cancer mammae, recidiv
 • Cancer mandibulae
 • Cancer maxillae
 • Cancer maxillae inf.
 • Cancer maxillae sup.
 • Cancer maxillae sup. et inf.
 • Cancer maxillae superior dext.
 • Cancer mediastini
 • Cancer mediastini anterior
 • Cancer mediastini et pulmonum
 • Cancer medullae spinalis
 • Cancer mesenterialis
 • Cancer metastaticus
 • Cancer metastaticus ad cerebrum (C. met. ad cerebrum)
 • Cancer metastaticus ad hepar et lymphonodi (C. metast. ad hepar et lymfonodi)
 • Cancer metastaticus columnae
 • Cancer metastaticus pulm.
 • Cancer multiplex
 • Cancer nasopharyngis
 • Cancer occultus
 • Cancer oculi
 • Cancer oesophagi
 • Cancer oesophagi ad cardiam
 • Cancer oesophagi cum perforatione in bronchia
 • Cancer oesophagi cum perforatione tracheae
 • Cancer oesophagi cum stenose tracheae
 • Cancer oesophagi et cardiae
 • Cancer oesophagi et pancreatis
 • Cancer oesophagi et tracheae
 • Cancer oesophagi et ventriculi
 • Cancer oesophagi, ventriculi et abdominis
 • Cancer omenti
 • Cancer organorum pelvis
 • Cancer organorum variorum
 • Cancer oris
 • Cancer ossium
 • Cancer ovarii
 • Cancer ovarii dext.
 • Cancer ovariorum
 • Cancer palati
 • Cancer pancreatis (C. pancreatis)
 • Cancer pancreatis et hepatis
 • Cancer pancreatis et peritonei
 • Cancer parotidis dext.
 • Cancer pectoris
 • Cancer pelvis
 • Cancer pelvis minoris
 • Cancer peritonei
 • Cancer peritonei universalis
 • Cancer pharyngis
 • Cancer pharyngis et laryngis
 • Cancer pharyngis et oesophagi
 • Cancer pharyngis et palati et colli
 • Cancer pleurae
 • Cancer pleurae dext.
 • Cancer pleurae et hepatis
 • Cancer pleurae et peritonei
 • Cancer pleurae et pulmonum
 • Cancer pleurae sin.
 • Cancer prostatae
 • Cancer prostatae et columnae
 • Cancer prostatae et hepatis
 • Cancer pulmon. et cerebri
 • Cancer pulmon. p. cancrum mammae
 • Cancer pulmonis (C. pulm.)
 • Cancer pulmonum et mediastini
 • Cancer pulmonum et ventriculi
 • Cancer pylori
 • Cancer pylori et hepatis
 • Cancer pylori et ventriculi
 • Cancer recti
 • Cancer recti cum perforatione
 • Cancer recti et vaginae
 • Cancer regionis praetrachealis
 • Cancer renis
 • Cancer renis dext.
 • Cancer renis et columnae
 • Cancer renis et vesicae
 • Cancer renis sin.
 • Cancer renum
 • Cancer retinae
 • Cancer retroperitonealis
 • Cancer sigmoidei romani (Cancer S. romani)
 • Cancer sup.
 • Cancer testiculi
 • Cancer testiculi dext. et regionis inguinalis dext.
 • Cancer testiculi et abdominis
 • Cancer testis
 • Cancer testis cum metastatibus
 • Cancer thoracis
 • Cancer tonsillae
 • Cancer tonsillae dext.
 • Cancer tracheae
 • Cancer universalis
 • Cancer urethrae et ventriculi et renis
 • Cancer uteri
 • Cancer uteri et abdominis
 • Cancer uteri et inguinal.
 • Cancer uteri et intest.
 • Cancer uteri et peritonei
 • Cancer uteri et recti
 • Cancer uteri et vaginae
 • Cancer uteri et vaginae et vesicae urinariae
 • Cancer uteri et vesicae
 • Cancer uteri seq.
 • Cancer uteri, vesicae et vaginae
 • Cancer vaginae
 • Cancer vaginae et uteri
 • Cancer vaginae. Recidiv
 • Cancer ventriculi (c. ventr.)
 • Cancer ventriculi cum perforatione
 • Cancer ventriculi et abdom.
 • Cancer ventriculi et coli transversi
 • Cancer ventriculi et hepatis
 • Cancer ventriculi et intestin.
 • Cancer ventriculi et pancreatis
 • Cancer ventriculi et peritonei
 • Cancer vesicae
 • Cancer vesicae felleae
 • Cancer vesicae felleae et hepatis
 • Cancer vesicae felleae et hepatis et omenti
 • Cancer vesicae urinariae
 • Cancer vesicae urinariae et recti
 • Cancer vulvae
 • Cancer vulvae et perinei
 • Cancer?
 • Cancerosis universalis
 • Cancroid faciei
 • Cancrosa
 • Capillær Bronchitis
 • Capillær Brystcatarrh (Cap. Brystcat.)
 • Carbunculus
 • Carbunculus genus
 • Carbunculus labii sup.
 • Carbunculus nuchae
 • Carcinoma
 • Carcinoma cardiae
 • Carcinoma coeci
 • Carcinoma coli
 • Carcinoma colli
 • Carcinoma columnae
 • Carcinoma faucium
 • Carcinoma flexurae sigmoidei
 • Carcinoma gl. thyr.
 • Carcinoma glandularum
 • Carcinoma hepatis
 • Carcinoma intestini crassi
 • Carcinoma laryngis
 • Carcinoma mammae
 • Carcinoma mucosa
 • Carcinoma oesophagi
 • Carcinoma pylori et peritonei
 • Carcinoma recti
 • Carcinoma thoracis
 • Carcinoma uteri
 • Carcinoma ventriculi (Carcinoma ventr.)
 • Carcinomatosis
 • Carcinomatosis peritonei
 • Carcinomatosis universalis
 • Carcinose
 • Carcinosis peritonei
 • Cardialia (Cardiaca)
 • Caries
 • Caries columnae
 • Caries columnae (Caries columnae dorsalis)
 • Caries costae
 • Caries femoris
 • Caries i ribbenene
 • Caries ossis temporalis
 • Caries ossium
 • Caries ossium extremitatum inferiorum
 • Caries partis petrosae
 • Caries vertebrarum
 • Catarrh (Katarrh)
 • Catarrhalia (Katarrhalia)
 • Catarrhalsk Lungebetændelse (Katarrhalsk Lungebetændelse)
 • Catarrhus
 • Catarrhus chronicus (Catarrh. chr.)
 • Catarrhus gastrointestinalis (Catarrh. gastro.)
 • Catarrhus gastrointestinalis acutus (Cat. gastro intest. acut.)
 • Catarrhus gastrointestinalis acutus in chron. (Cath. gastr. int. acut. in chron.)
 • Catarrhus gastrointestinalis acutus infectiosus
 • Catarrhus gastrointestinalis chronicus (Cat. gastrointestin. chron.)
 • Catarrhus gastrointestinalis fabrilis
 • Catarrhus gastrointestinalis post morbilli
 • Catarrhus gastrointestinalis subacutus
 • Catarrhus infantum (Catarrh. infant.)
 • Catarrhus infantum acut.
 • Catarrhus intestinalis (Catarrh. intest.)
 • Catarrhus intestinalis acutus (Cat. intest. acut.)
 • Catarrhus intestinalis acutus post morbilli (Cat. intestin. acut. post morbilli)
 • Catarrhus intestinalis chronicus
 • Catarrhus intestinalis congenitus
 • Catarrhus pulmonum (Catarrh. pulm.)
 • Catarrhus suffocationis
 • Catarrhus ventriculi (Cat. ventr.)
 • Catarrhus ventriculi acutus (Catarrh. ventr. acut.)
 • Catarrhus ventriculi et intest.
 • Catarrhus ventriculi med Hjertelammelse
 • Catarrhus vesicae
 • Catarrhus vesicae chron.
 • Causa ignota (Causa mortis ignota)
 • Causa mortis non indicata
 • Cellevævsbetændelse
 • Cellulitis pelvis
 • Cerebral affektion
 • Cerebral Typhus
 • Cerebralia
 • Cerebralia acuta
 • Cerebralia acuta in enteritide (enteritis)
 • Cerebralia chron.
 • Cerebralia cum morte subitanea in spasmus glottidis
 • Cerebralis acuta in marasmus senilis
 • Cerebrallidelse
 • Cerebralrheumatisme
 • Cerebraltilfælde
 • Cholaemia (Cholæmia)
 • Cholangitis
 • Cholangitis chron.
 • Cholecystitis
 • Cholecystitis calculosa
 • Cholecystitis suppurativa
 • Cholelithiasis
 • Cholelithiasis hepatis
 • Cholera (Kolera)
 • Cholera asiatica
 • Cholera epidemica
 • Cholera infantum (Cholera infantilis)
 • Cholera nostras
 • Cholerine (Kolerine)
 • Cholerine acuta
 • Cholerine infantum
 • Cholerine sequelae (Cholerine seqv.)
 • Chorea
 • Chorea chronica
 • Chorea gravidarum
 • Chorea gravis
 • Chorea senilis (Senil chorea)
 • Chorea St. Viti
 • Chronisk Brystsygdom
 • Chronisk Brystsyge
 • Chronisk Brysttilfælde
 • Chronisk Endocarditis
 • Chronisk Gigt
 • Chronisk Gigttilfælde med Betændelse af Hjertesækken
 • Chronisk Hjernebetændelse
 • Chronisk Hjernesygdom
 • Chronisk Hvirvelsøjlelidelse
 • Chronisk Leddebetændelse
 • Chronisk Leversygdom
 • Chronisk Lungebetændelse
 • Chronisk Lungesygdom
 • Chronisk Lungetuberkulose
 • Chronisk Mellemøresuppuration
 • Chronisk nephritis (Mb. Br.)
 • Chronisk Nyre og Hjertesygdom
 • Chronisk organisk Hjertesygdom (Chr. org. Hjertesygdom)
 • Chronisk Rygmarvslidelse
 • Chronisk Underlivssygdom
 • Chronisk Ventrikelcatarrh (Chr. Ventr. Cat.)
 • Chronisk Øreflod
 • Cirrhosis
 • Cirrhosis hepatis
 • Cirrhosis hepatis acuta
 • Cirrhosis renalis
 • Cirrhosis ventriculi et duodeni
 • Colica (Cholica, kolik)
 • Colica abdominalis
 • Colica hepatica
 • Colica inflammatoria
 • Colitis
 • Colitis acuta
 • Colitis chronica
 • Colitis follicularis
 • Colitis haemorrhagica acuta
 • Colitis ulcerativa
 • Collapsus e ulcere ventriculi
 • Collapsus in delir. trementis
 • Collapsus post partum
 • Colostomia (Kolostomi)
 • Coma diabeticum
 • Coma hepaticum
 • Coma uraemicum
 • Commotio cerebri
 • Commotio cerebri post contusionem
 • Compressio cerebri
 • Compressio medullae spinalis
 • Compressio myelitis
 • Concrementa renalis
 • Confusio (acut.) mentis alcoholica
 • Confusio alcoholica
 • Confusio mentis
 • Congelatio
 • Congelatio in ebrietate
 • Congenit Hjertefejl
 • Congestio cerebri
 • Congestionsabscesser (Kongestionsabacesser)
 • Contracturae variae
 • Contunderet sår i hovedet
 • Contusio (Contusion, Kontusion)
 • Contusio abdominis
 • Contusio abdominis cum haemorrhagia ad peritoneum
 • Contusio capitis
 • Contusio cerebri (Contus. cerebri)
 • Contusio columnae
 • Contusio corporis
 • Contusio coxae
 • Contusio coxae sin.
 • Contusio manu
 • Contusio pectoris
 • Contusio pelvis
 • Contusio thoracis
 • Contusion af brystet
 • Contusion af Hovedet
 • Contusion af Underlivets Organer
 • Contusiones variae
 • Contusiones variae coxae dext.
 • Convulsioner under Tandbrud
 • Convulsiones (Konvulsioner)
 • Convulsiones cum intest. acut.
 • Convulsiones in bronchopneumonia
 • Convulsiones in delirio
 • Convulsiones in rachitide
 • Convulsivisk hjerteanfald
 • Coprostasis (Koprostasis)
 • Cor adiposum
 • Coronar thrombose
 • Corpus alienum laryngis
 • Corpus alienum oesophagi
 • Coxalgia
 • Coxitis
 • Coxitis cum abscesso congest.
 • Coxitis dextr.
 • Coxitis suppurativa (Coxitis supp.)
 • Coxitis tuberculosa
 • Crampi
 • Croup
 • Croupøs lungebetændelse
 • Croupøs pneumoni
 • Cyanosis
 • Cyanosis congenita
 • Cystis colli congenita
 • Cystitis
 • Cystitis acuta in chron.
 • Cystitis calculosa
 • Cystitis chron.
 • Cystitis purulenta
 • Cystitis septica
 • Cystitis suppurativa
 • Cystitis ulcerosa
 • Cystitis urinaria
 • Cystoma
 • Cystoma ovarii
 • Cystoma ovarii dext.
 • Cystomata renum
 • Cystonephritis
 • Cystopyelitis
 • Cystopyelitis calculosa
 • Cystopyelitis chron.
 • Cystopyelitis suppurativa
 • Cystopyelonephritis
 • Cystopyelonephritis calculosa
 • Cystopyelonephritis duplex
 • Cystopyelonephritis purulenta
 • Cystopyelonephritis suppurativa
 • Cystosarcoma
 • Cystosarcoma ovarii
 • Dannelsesfejl
 • Dannelsesfejl i tarmkanalen
 • Debilitas
 • Debilitas cerebri
 • Debilitas congenita (Debilitas cong.)
 • Debilitas cordis
 • Debilitas infantilis
 • Debilitas neonatorum
 • Debilitas nervosa
 • Debilitas post partum
 • Debilitas post partum praematurum
 • Debilitas senilis
 • Debilitas senilis febriculosa (Debilitas senilis febr.)
 • Debilitas universalis
 • Deciduoma malignum
 • Decubitus
 • Decubitus gangraenosus
 • Decubitus gangraenosus post appendicitis
 • Decubitus natium
 • Decubitus ossis sacri
 • Defect af palat. moll.
 • Deformatio canalis intestinalis (Deformatio canal. intestin.)
 • Deformatio canalis intestinalis congenita
 • Deformatio congenita ducti chol.
 • Deformatio genitalis
 • Deformitates congenitae
 • Degeneratio
 • Degeneratio (cordis) myocardii
 • Degeneratio adiposa cordis (Degen. adip. cordis)
 • Degeneratio amyloidea organorum
 • Degeneratio amyloides renum
 • Degeneratio amyolides (Amyloid degeneration)
 • Degeneratio cancrosa recti
 • Degeneratio cerebri
 • Degeneratio chron. myocardii 
 • Degeneratio cordis (Degen. cordis, Deg. cordis)
 • Degeneratio cordis chron.
 • Degeneratio cordis post pneumonia croup.
 • Degeneratio cordis post tracheobronchitis
 • Degeneratio cordis senilis
 • Degeneratio maligna
 • Degeneratio myocardii (Deg. myocardii)
 • Degeneratio myocardii adiposa
 • Degeneratio myocardii et organorum omnium
 • Degeneratio myocardii senilis
 • Degeneratio organorum
 • Degeneratio organorum alc.
 • Degeneratio senilis cerebri
 • Degenerativ paralysis cordis
 • Deliria (Delirier)
 • Deliria alcohol. et senil.
 • Deliria dyshaemica
 • Deliria dyshaemica in mb. cordis
 • Delirium
 • Delirium acuta (akut delirium)
 • Delirium alcoholicum
 • Delirium alcoholicum et senilis
 • Delirium febrilis
 • Delirium in pneumonia
 • Delirium inanitionis (Delir. inanitionis)
 • Delirium traumaticum
 • Delirium tremens (Delir. tremens, Del. tremens. D. t.)
 • Delirium tremens grave
 • Delirium tremens protractum (D. t. protract.)
 • Dementia
 • Dementia alcoholica
 • Dementia et confusio mentalis
 • Dementia et confusio senilis
 • Dementia paralytica
 • Dementia paretica
 • Dementia senilis
 • Dentitio (Dentition)
 • Dentitio difficilis
 • Dentitionsforstyrrelse
 • Depressio mentis
 • Diabetes
 • Diabetes med cerebralia
 • Diabetes mellitus
 • Diabetes mellitus cerebralis
 • Diagnosis dubia
 • Diagnosis ignota
 • Diagnosis incerta
 • Diarré og udmattelse
 • Diarrhé (Diarrhoea, Diarré)
 • Diarrhoea acuta
 • Diarrhoea chronica (Kronisk diarré)
 • Diarrhoea hectica
 • Diarrhoea sanguinea
 • Diathesis haemorrhagica
 • Dilatatio
 • Dilatatio cordis
 • Dilatatio oesophagi
 • Dilatatio ventriculi
 • Dilatatio ventriculi sinistra
 • Diphteria (Difteritis)
 • Diphteria (Diphteritis) faucium
 • Diphteria (Diphteritis) faucium et laryngis
 • Diphteria (Diphteritis) faucium et laryngis et tracheae
 • Diphteria crouposa (Diphteria croup.)
 • Diphteria faucium et nasi (Diphteritis fauc. et nasi)
 • Diphteria laryngis
 • Diphteria nasi
 • Diphteritis i Svælget
 • Diphteritisk halsbetændelse
 • Diphteritisk halssyge
 • Diphteritisk svælg- og strubebetændelse
 • Dissemineret sclerose
 • Diverticulum oesophagi
 • Dobbelt Brok
 • Dobbelt hareskår og ganespalte
 • Dobbeltsidig lungebetændelse (Dobbelt lungebetændelse)
 • Drab
 • Drab af forlovede og barn
 • Drankergalskab
 • Drikfældighed
 • Drukket kogende kaffe
 • Druknet ved oversejling
 • Drukning (Druknet)
 • Drukning ved badning (Druknet under badning)
 • Drukning ved Ulykkestilfælde
 • Dræbt af en granat
 • Dræbt ved eksplosion
 • Dræbt ved en murs nedstyrtning
 • Dræbt ved jordnedstyrtning
 • Dræbt ved jordskred
 • Dræbt ved knusning i en maskine
 • Dybt skindød
 • Dysenteria
 • Dyspepsia
 • Dyspepsia chron.
 • Dyspepsia infantum
 • Dyspnoea (Dyspnø)
 • Dystrophia (Dystrofi)
 • Dystrophia hepatis
 • Dystrophia organica ventriculi
 • Død af Drik
 • Død efter operation
 • Død efter underlivsoperation
 • Død i beruset Tilstand
 • Død i beruset Tilstand, sandsynligvis kvalt i en Opkastning
 • Død lige efter Fødslen
 • Død post apnø
 • Død på vejen til hospitalet
 • Død straks efter forløsning
 • Død uden foregående sygdom
 • Død uden lægebehandling (død uden lægehjælp)
 • Død uden lægetilsyn (Ingen læge tilkaldt)
 • Død uden påvist sygdom
 • Død under badning
 • Død under fødslen (barn)
 • Død under fødslen (død under forløsning)
 • Død under hosteanfald
 • Død under Krampe
 • Død under operation
 • Død under svangerskabet (barn)
 • Død under æternarkose
 • Død ved ankomst til hospitalet
 • Død ved Lægens Ankomst
 • Dødfødt
 • Dødsaarsag ukendt
 • Døvhed
 • Dårlig pasning
 • Ebrietas
 • Echinococci
 • Eclampsia (Ecclampsia, Eklampsia)
 • Eclampsia alcoholica
 • Eclampsia ante partum
 • Eclampsia gravidarum
 • Eclampsia in Cholerine
 • Eclampsia in hydrocephalus acutus
 • Eclampsia in idiotia
 • Eclampsia in pertussis
 • Eclampsia in puerperio
 • Eclampsia in rachitide
 • Eclampsia in tussi convulsiva
 • Eclampsia infantilis
 • Eclampsia infantum
 • Eclampsia neonatorum
 • Eclampsia parturientium (Eclampsia in partu)
 • Eclampsia post cholerine
 • Eclampsia post partum
 • Eclampsia puerperalis
 • Eclampsia uraemica
 • Ecthyma terebrans
 • Ectopia vesicae (Ektopia vesicae)
 • Eczema
 • Eczema malignum
 • Eczema universalis
 • Efter Barnefødsel
 • Eklampsi under fødslen
 • Eklamptiske anfald
 • Elephantiasis
 • Elevatorulykke
 • Emaciatio
 • Emaciatio extrema
 • Embolia (Emboli)
 • Embolia (x) dage post operationem
 • Embolia a. axillaris dxt.
 • Embolia art. coronariae cordis
 • Embolia art. pulm. e phlebitide femoralis
 • Embolia art. pulm. in puerperio
 • Embolia art. pulm. post laparotomiam
 • Embolia art. pulm. post operationem
 • Embolia arteriae coronariae (Embolia art. coron.)
 • Embolia arteriae femoralis
 • Embolia arteriae popliteae
 • Embolia arteriae pulmonalis (Embolia art. pulm.)
 • Embolia arteriae pulmonalis in appendicitide
 • Embolia cerebri
 • Embolia cerebri et pulmonum
 • Embolia cordis
 • Embolia cordis et pulmonum
 • Embolia cordis postpuerperalis
 • Embolia et thrombosis cerebri
 • Embolia extremitatis inf. sin.
 • Embolia in puerperio
 • Embolia post partum
 • Embolia post partum praematurum
 • Embolia pulm. o.p.
 • Embolia pulmonum (Embolia pulm.)
 • Embolia pulmonum et cerebri
 • Embolia pulmonum in puerperio
 • Embolia pulmonum post partum
 • Embolia?
 • Embolus
 • Emollicarditis
 • Emollitio (Emollition)
 • Emollitio cerebri
 • Emollitio cerebri chron.
 • Emollitio cerebri senilis
 • Emollitiones variae cerebri
 • Emphysema (Emphysem, Emfysem)
 • Emphysema dextrum
 • Emphysema pulm. acut.
 • Emphysema pulmonum (Emphysema pulm.)
 • Emphysema pulmonum c. bronchit.
 • Emphysema universalis (universelt emphysem)
 • Emphysemata
 • Empyema
 • Empyema dext.
 • Empyema duplex
 • Empyema pleurae
 • Empyema pleurae dupl.
 • Empyema pleurae dxt.
 • Empyema pleurae sin.
 • Empyema pulm.
 • Empyema sin.
 • Empyema vesicae fellae
 • En Absces ved Endetarmen
 • Encephalitis
 • Encephalitis acuta
 • Encephalitis chron.
 • Encephalitis in senilitate
 • Encephalitis post influenza
 • Encephalitis rheumatica
 • Encephalitis syphilitica
 • Encephalomalacia
 • Encephalopathia
 • Encephalopathia alcoholica
 • Encephalopathia arteriosclerotica
 • Encephalopathia chron.
 • Encephalopathia syphilitica (Encephalopathia luetica)
 • Endarteritis universalis
 • Endetarmskræft
 • Endocarditis
 • Endocarditis acuta
 • Endocarditis aortae
 • Endocarditis chr.
 • Endocarditis infectiosa
 • Endocarditis infectiosa ulcerosa
 • Endocarditis maligna
 • Endocarditis mitralis
 • Endocarditis rheumatica
 • Endocarditis tuberculosa
 • Endocarditis ulcerosa (Endocard. ulc.)
 • Endocarditis vernicosa
 • Endometritis
 • Endometritis puerperalis
 • Endopericarditis
 • Endotheliomata
 • Engelsk Syge
 • Enorm svulst
 • Enormt lyskebrok
 • Enteralgi
 • Enteritis
 • Enteritis acuta
 • Enteritis acuta in chr.
 • Enteritis catarrhalis (Enteritis cat.)
 • Enteritis chron. (tuberkuløs?)
 • Enteritis chronica
 • Enteritis follicularis
 • Enteritis mucosa
 • Enteritis subacuta
 • Enteritis suppurativa
 • Enteritis tuberculosa
 • Enteritis ulcerativa med abscesdannelser
 • Enteritis ulcerosa
 • Enterocatarrhus (Enterokatar)
 • Enterocatarrhus chron.
 • Enterocolitis
 • Enterocolitis chron.
 • Enteroperitonitis
 • Enterophthisis
 • Entrerocolitis ulcerativa follicularis
 • Epilepsia (Epilepsi)
 • Epilepsia alcoholica
 • Epilepsia tardiva
 • Epileptiforme convulsioner
 • Epileptisk Anfald
 • Epileptiske kramper
 • Epistaxis
 • Epithelioma faciei
 • Epithelioma genae
 • Epithelioma labii inferioris
 • Epithelioma regionis sacralis
 • Epityphlitis
 • Ergotismus gangraenosus
 • Erysipelas
 • Erysipelas ambulans
 • Erysipelas ambulans neonatorum
 • Erysipelas antebrachii
 • Erysipelas auris
 • Erysipelas capitis
 • Erysipelas cruris
 • Erysipelas cruris dext.
 • Erysipelas dorsi
 • Erysipelas extr. inf. sin.
 • Erysipelas extr. inferiorum
 • Erysipelas faciei
 • Erysipelas femoris
 • Erysipelas gangraenosum
 • Erysipelas migrans
 • Erysipelas neonatorum
 • Erysipelas pedis
 • Erysipelas pedis et cruris
 • Erysipelas universalis
 • Erythema (Erytem)
 • Et Spark af en Hest
 • Exanimus natus
 • Exhaustio virium
 • Exstirpatio (Eksstirpation)
 • Exstirpatio canc. med fremlæggelse til anus praeternat.
 • Extrophia vesicae
 • Fald
 • Fald (nedstyrtning) fra vindue
 • Fald (styrt) fra hest
 • Fald (styrt) fra vogn i fart
 • Fald fra betydelig højde
 • Fald fra dækket ned i lasten
 • Fald fra et træ
 • Fald på isen
 • Fald ved omkastning af net
 • Faldet (styrtet) ned ad en trappe
 • Faldet i vandet
 • Faldt om i krampe
 • Faldt om og døde pludselig
 • Familiesorger
 • Fatuitas
 • Fatuitas senilis
 • Feber
 • Feber efter Barselseng
 • Febertilfælde
 • Febrilia
 • Febrilia acuta
 • Febris acuta
 • Febris carosa
 • Febris catarrhalis (Febr. cat., Fb. cat.)
 • Febris cephalica
 • Febris completa
 • Febris continua (Fb. cont.)
 • Febris gastrica (Febr. gastr.)
 • Febris gastrica acuta
 • Febris gravis
 • Febris gravis in delirio
 • Febris hectica
 • Febris intermittens
 • Febris nervosa
 • Febris nervosa abdominalis
 • Febris paratyphoidea (Fb. paratyph.)
 • Febris puerperalis
 • Febris rheumatica (Fb. rheumatica)
 • Febris rheumatica cerebralis
 • Febris scarlatina (Febris scarlatinosa)
 • Febris typhidea in ??
 • Febris typhoidea (Fb. typhoidea, Febr. typh.)
 • Febris typhoidea cerebralis
 • Febris typhoidea in graviditate
 • Febris typhoidea, recidiv
 • Fedtembolier i hjernen, lungerne og hjertet
 • Fedthjerte
 • Fedtsot
 • Fibroma uteri
 • Fibroma uteri oper. seq.
 • Fibromata
 • Fibromata permagna uteri
 • Fibromata uteri
 • Fibromyoma
 • Fibromyoma uteri
 • Fibromyoma uteri gravidi
 • Fibrosarcoma
 • Fibrosarcoma uteri
 • Fibrosis myocardii
 • Fistula ad anum (Fistula ani)
 • Fistula rectalis
 • Fistula recto-vesicae
 • Fistula reg. sternalis congenita
 • Fistula urinaria
 • Fistula vesicae
 • Fistulae
 • Fjernelse af en svulst
 • For stærke veer
 • For svag blodcirkulation
 • For svagt kredsløb
 • For tidlig Fødsel
 • For tidligt født
 • Forblødning
 • Forblødning fra navlearterien
 • Forblødning af ukendt årsag
 • Forblødning fra varice på skinnebenet
 • Forblødning i bughulen
 • Forbrænding
 • Forbrændinger af 2. grad
 • Forfalden til Drik
 • Forfrysning? (Måske forfrysning)
 • Forgiftning
 • Forgiftning med cyankalium
 • Forgiftning med kobberilte
 • Forgiftning med morfin
 • Forgiftning med Stryknin
 • Forgiftning ved kuldamp
 • Forgiftning?
 • Forhærdelse i livmoderen
 • Forhærdelse i maven
 • Forhærdelse i Underlivet
 • Forhærdning
 • Forkalkning
 • Forkalkning af aorta
 • Forkalkning af koronararterierne
 • Forkalkning i Aorta og Hjernearterierne
 • Forkommenhed
 • Forkølelse
 • Formentlig akut diarré
 • Formentlig alderdomssvaghed
 • Formentlig alkoholisme
 • Formentlig apopleksi
 • Formentlig aspiration af væsker
 • Formentlig blodforgiftning
 • Formentlig bronchitis
 • Formentlig Bronchitis capillaris in Rachitis
 • Formentlig brud af hjerneskallen
 • Formentlig brysttæring
 • Formentlig capillær Bronchitis
 • Formentlig debilitas congenita
 • Formentlig delirium tremens
 • Formentlig diarré
 • Formentlig drikfældighed og miseries
 • Formentlig Drukning
 • Formentlig Drukning ved Ulykkestilfælde
 • Formentlig død af drik
 • Formentlig død i beruset tilstand
 • Formentlig død som følge af en bristning af urinblæren efter et spark
 • Formentlig død ved et alkoholisk eklamptisk anfald
 • Formentlig emboli
 • Formentlig enterokatar
 • Formentlig febris acuta
 • Formentlig for tidligt født
 • Formentlig fordøjelsesanomali
 • Formentlig forgiftning med morfin
 • Formentlig gastroenteritis acuta
 • Formentlig hedeslag
 • Formentlig Hjerneapoplexi
 • Formentlig hjernebetændelse
 • Formentlig Hjerneblødning efter et Fald
 • Formentlig hjernerystelse
 • Formentlig hjerte- og nyresygdom
 • Formentlig hjertefejl
 • Formentlig Hjertelammelse
 • Formentlig hjerteslag
 • Formentlig hæmoptysis
 • Formentlig hængning
 • Formentlig ihjelfrossen
 • Formentlig ihjelligning
 • Formentlig indtrængen af vand i luftvejene
 • Formentlig indvendig blødning
 • Formentlig kighoste
 • Formentlig kirtelfejl
 • Formentlig kommet til skade
 • Formentlig konvulsioner
 • Formentlig Krampe
 • Formentlig kronisk alkoholisme
 • Formentlig kronisk nyresygdom
 • Formentlig kvalt ved opkastning
 • Formentlig Kvælning
 • Formentlig kærestesorg
 • Formentlig kærlighedssorg
 • Formentlig lungebetændelse
 • Formentlig lungesot
 • Formentlig Lungesvindsot
 • Formentlig morbus chron. cordis
 • Formentlig Morbus mentalis
 • Formentlig naturlig Død
 • Formentlig Næringssorg
 • Formentlig opiumforgiftnimg
 • Formentlig overdreven nydelse af alkohol
 • Formentlig phlegmone af hånd og arm
 • Formentlig pludselig Død
 • Formentlig scarlatina i udbrud
 • Formentlig Selvmord
 • Formentlig selvmord ved drukning
 • Formentlig selvmord ved forgiftning
 • Formentlig selvmord ved nedstyrtning
 • Formentlig Selvmord ved Skydning
 • Formentlig senilitas
 • Formentlig sindsforvirring
 • Formentlig sindssyge
 • Formentlig Suicidium
 • Formentlig sygdom
 • Formentlig sygdom eller alkoholisme
 • Formentlig tandfeber
 • Formentlig trauma under fødslen
 • Formentlig trismus
 • Formentlig tuberkulose
 • Formentlig tyfoid feber
 • Formentlig ulykkeligt ægteskab
 • Formentlig Ulykkestilfælde
 • Formentlig økonomisk Vanskelighed
 • Formentlig økonomiske bekymringer
 • Formodentlig apoplexia cerebri
 • Formodentlig Morbus cordis
 • Formodet svulst inden for brystkassen
 • Forrådnet foster
 • Forskellige Misdannelser
 • Forsnævring af endetarm
 • Forsnævring af Spiserør og Mave
 • Forsnævring af spiserøret
 • Forstoppelse
 • Forstoppelse med udpining af underlivet
 • Forstyrret fordøjelse
 • Forulykket ved Drukning
 • Forulykket ved Drukning (Robaad)
 • Forulykket ved Indebrænding
 • Forviklede familieforhold
 • Fractura
 • Fractura baseos cranii (Fractura basis cranii)
 • Fractura capitis
 • Fractura claviculae
 • Fractura colli
 • Fractura colli femoris
 • Fractura colli femoris sequelae
 • Fractura colli femoris sin.
 • Fractura colli femoris sin. Sequelae
 • Fractura columnae
 • Fractura columnae cervicalis
 • Fractura columnae cervicalis. Sequelae
 • Fractura columnae vertebralis
 • Fractura comminuta et complicata
 • Fractura complicata
 • Fractura complicata cruris
 • Fractura complicata extrem. inf.
 • Fractura complicata femoris
 • Fractura complicata humeri
 • Fractura costae
 • Fractura costarum
 • Fractura costarum sin.
 • Fractura costarum p.p.
 • Fractura coxae seq.
 • Fractura cranii
 • Fractura cranii complicata
 • Fractura cranii et vertebrae colli
 • Fractura cruris
 • Fractura cruris complicata
 • Fractura cruris cum gangraena
 • Fractura et luxatio humeri dext.
 • Fractura femoris
 • Fractura femoris duplex
 • Fractura humeri
 • Fractura metatarsi
 • Fractura ossi cranii
 • Fractura pedis
 • Fractura pelvis
 • Fractura spontanea femoris
 • Fractura spontanea ossis femoris sin.
 • Fractura urethrae
 • Fractura vertebrae colli
 • Fracturae variae
 • Fraktur (brud) af basis cranii
 • Fraktur (brud) af kraniet
 • Fraktur (brud) af låret
 • Fraktur af hovedets ben
 • Fraktur af overarm
 • Fraktur af overekstremiteter
 • Frakturer af Ribben og Underarm
 • Fremadskridende muskelatrofi
 • Fremadskridende paralyse
 • Fremmedlegeme i spiserøret
 • Fremskridende lamhed
 • Frosset ihjel
 • Frygt for hospital
 • Frygt for straf
 • Funden druknet
 • Funden i en Latrinkule på Roskildevejen
 • Funden overkørt af en sporvogn
 • Fundet bevidstløs
 • Fundet død
 • Fundet død i sengen
 • Fundet død i sin Vugge
 • Fundet døende
 • Furunculi faciei
 • Furunculosis
 • Furunculus
 • Furunculus labii sup.
 • Fødselsblødning
 • Født for tidligt
 • Født uden jordemoderens eller lægens hjælp
 • Født uden livstegn
 • Følger af apopleksi
 • Følger af apoplexia cerebri (Følger af hjerneapopleksi)
 • Følger af barselseng
 • Følger af Benbrud
 • Følger af Diphteritis i Svælget
 • Følger af en brandbyld
 • Følger af et fald
 • Følger af gastrisk feber
 • Følger af hjerneblødning
 • Følger af koldbrand
 • Følger af koldbrand i benet
 • Følger af skarlagensfeber
 • Følger af vanskelig fødsel
 • Følger efter operation for umbilical hernia
 • Følger efter Ulykkestilfælde
 • Galdebesværligheder
 • Galdefeber
 • Galdegangskræft
 • Galdesten
 • Galdestenskolik
 • Galdevejssygdom
 • Galoperende svindsot (Galoperende lungesvindsot)
 • Gangraena (Gangræn)
 • Gangraena coli
 • Gangraena coli ascendentis
 • Gangraena cruris
 • Gangraena cruris et pedis
 • Gangraena cruris et pedis dext.
 • Gangraena cruris et pedis utriusque
 • Gangraena cutis
 • Gangraena diabetica
 • Gangraena diabetica cruris sin.
 • Gangraena digit. pedis
 • Gangraena embolica pedum
 • Gangraena extrem. inf. dupl.
 • Gangraena extrem. inf. sin.
 • Gangraena extrem. inf. utriusque
 • Gangraena extrem. sin
 • Gangraena extremitatum inf. dext.
 • Gangraena extremitatum inferiorum (Gangraena extr. inferior.)
 • Gangraena faucium
 • Gangraena ilei
 • Gangraena in diabetes mellitus
 • Gangraena incipiens pedum
 • Gangraena intestinalis
 • Gangraena intestini tenuis ex incarceratione interna
 • Gangraena oris
 • Gangraena pedis
 • Gangraena pedis dext.
 • Gangraena pedis et cruris
 • Gangraena pedis senilis
 • Gangraena pedis sin.
 • Gangraena pedum
 • Gangraena peritonei
 • Gangraena pharyngis
 • Gangraena pulmonis (Gangraena pulm.)
 • Gangraena pulmonum
 • Gangraena pulmonum dext.
 • Gangraena pulmonum sin.
 • Gangraena recti
 • Gangraena senilis
 • Gangraena senilis extremitatum Inf.
 • Gangraena senilis organ.
 • Gangraena senilis ped. dext.
 • Gangraena senilis pedis
 • Gangraena senilis pedis sin.
 • Gangraena thoracis
 • Gangraena vesicae post cystotomiam
 • Gangræn af underekstremitet
 • Gangrænøst sår på hånden
 • Gastrica
 • Gastricismus
 • Gastrisk Feber
 • Gastrisk tilfælde
 • Gastritis
 • Gastritis acuta
 • Gastritis chron.
 • Gastro-enterokatar
 • Gastro-intestinalia acuta
 • Gastro-typhoid feber
 • Gastrobrosis
 • Gastroenteritis
 • Gastroenteritis ac. c. intoxicatione
 • Gastroenteritis acuta
 • Gastroenteritis acuta in chron.
 • Gastroenteritis chron.
 • Gastroenteritis subacuta post tussis convulsiva
 • Gastromalacia (Gastrom.)
 • Gastromalacia infantum
 • Gastropathia (Gastropathi)
 • Gentagen hæmoptyse
 • Gibbositas
 • Gift
 • Gigt
 • Gigtcachexia
 • Gigtfeber
 • Gigtfeber med cerebralia
 • Gigtisk hjerteaffektion
 • Gigtsvaghed
 • Glandelsvulst
 • Glioma
 • Gliosarcoma retinae
 • Glossitis
 • Glottisødem
 • Glycosuria (Glykosuri)
 • Granularatrofi af nyrerne (Granulær nyreatrofi)
 • Graviditas
 • Graviditas extrauterina (Graviditas extr.)
 • Graviditas extrauterina rupta
 • Graviditas tubaria
 • Graviditas tubaria rupta
 • Grippe (La grippe)
 • Gulsot
 • Gummata cerebri
 • Gummata hepatis
 • Haemarthron (Hæmarthrus)
 • Haematemesis (Hæmatemesis)
 • Haematemesis et melaena
 • Haematemesis in puerperio
 • Haematemesis uterina
 • Haemato-pyosalpinx
 • Haematocele retrouterina
 • Haematoma durae matris
 • Haematoma subdurale
 • Haematoma tubae sin.
 • Haematuria (Hæmaturia)
 • Haemophilia (Hæmofili)
 • Haemoploe in influenza
 • Haemorrhagia (Hæmorrhagia)
 • Haemorrhagia cerebelli (Hæmorrhagia cerebelli)
 • Haemorrhagia cerebri (Hæmorrhagia cerebri)
 • Haemorrhagia cerebri traumatica
 • Haemorrhagia e placenta praevia
 • Haemorrhagia et contusio cordis
 • Haemorrhagia gastrointestinalis
 • Haemorrhagia in operatione
 • Haemorrhagia in partu
 • Haemorrhagia interna (Hæmorrhagia interna)
 • Haemorrhagia interna e ruptura hepatis
 • Haemorrhagia interna post laparotomiam
 • Haemorrhagia intestin. (Hæmorrhagia intestin.)
 • Haemorrhagia mening. et traumatica
 • Haemorrhagia meningea cerebri
 • Haemorrhagia meningealis
 • Haemorrhagia partis cerebri
 • Haemorrhagia peritonealis
 • Haemorrhagia pontis
 • Haemorrhagia post graviditatem
 • Haemorrhagia post operationem
 • Haemorrhagia post partum
 • Haemorrhagia pulmonum
 • Haemorrhagia recti
 • Haemorrhagia umbilicalis
 • Haemorrhagia uteri
 • Haemorrhagia uteri post partum
 • Haemorrhagia venae cruralis
 • Haemorrhagia ventriculi p.p.
 • Haemorrhagia ventriculorum cerebri et medullae spinalis
 • Haemorrhagia vesicae fell.
 • Hallucinatorisk forvirring
 • Halsbetændelse
 • Halsen helt overskåren
 • Halssyge
 • Har slugt for meget Fostervand
 • Hareskår
 • Hastig død
 • Hedeslag
 • Hektik
 • Hektik efter absces
 • Hektik efter forblødning
 • Hektisk feber
 • Hektisk sygdom
 • Hemichorea
 • Hemiparesis ant.
 • Hemiplegia
 • Hemiplegia cerebri
 • Hemiplegia dext.
 • Hemiplegia post apoplexia cerebri
 • Hemiplegia sinistra (Hemiplegia sin.)
 • Hepatitis
 • Hepatitis acuta
 • Hepatitis acuta in chr.
 • Hepatitis chron.
 • Hepatitis interstitialis
 • Hepatitis suppurativa
 • Hepatopathia
 • Hepatrophia
 • Hernia
 • Hernia abdominalis
 • Hernia cerebralis incarcerata
 • Hernia cerebri congenita
 • Hernia cruralis
 • Hernia cruralis dext. incarcerata
 • Hernia cruralis gangraenosa
 • Hernia cruralis incarcerata
 • Hernia gangraenosa
 • Hernia incarcerata (Hernia incar.)
 • Hernia incarcerata duplex
 • Hernia incarcerata gangraenosa
 • Hernia inguinalis
 • Hernia inguinalis incarcerata
 • Hernia inguinalis interna incarcerata
 • Hernia omentalis
 • Hernia parietalis incarcerata
 • Hernia scrotalis
 • Hernia umbilicalis
 • Hernia umbilicalis incarcerata
 • Herniotomia (Herniotomi)
 • Herniotomia seqv.
 • Hidsig Feber
 • Hidsig hjernebetændelse
 • Hidsig hjernevattersot
 • Hjerne- og Rygmarvssygdom
 • Hjerneabsces
 • Hjerneaffection
 • Hjerneaffection med krampe
 • Hjerneanæmi
 • Hjerneapoplexi
 • Hjerneatrofi (Hjerneatrophie)
 • Hjernebetændelse
 • Hjernebetændelse efter læsion
 • Hjernebetændelse efter skarlagensfeber
 • Hjerneblødhed
 • Hjerneblødhed (Hjerneemollition)
 • Hjerneblødning
 • Hjernebrok
 • Hjernecongestion
 • Hjerneemboli
 • Hjernefeber
 • Hjernehindebetændelse
 • Hjernehæmorrhagia
 • Hjerneirritation
 • Hjernelammelse
 • Hjernelidelse
 • Hjernelidelse (Svulst)
 • Hjernelæsion ved vold
 • Hjerneparalysis
 • Hjernerheumatisme
 • Hjernerystelse
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Hjernesygdom
 • Hjernetilfælde
 • Hjernetuberkulose
 • Hjernevandsot
 • Hjernevattersot
 • Hjerneødem
 • Hjerte- og nyresygdom
 • Hjerteabscesser
 • Hjertebetændelse
 • Hjertefejl
 • Hjerteforkalkning
 • Hjertehypertrofi
 • Hjertekollaps
 • Hjertelamhed
 • Hjertelamhed efter Diarrhoe
 • Hjertelammelse
 • Hjertelammelse efter Operation
 • Hjertelidelse
 • Hjerteparalyse
 • Hjerteparese
 • Hjerteslag
 • Hjerteslag efter Influenza
 • Hjertesvaghed
 • Hjertesvækkelse
 • Hjertesygdom
 • Hjertesygdom (fødsel og barselseng)
 • Hjertesygdom efter gigtfeber
 • Hjertetilfælde
 • Hjertevattersot
 • Hofteleds- og lårbensbetændelse
 • Hofteledsbetændelse
 • Homicidium
 • Hovedsmerter
 • Hudbetændelse
 • Hudgangræn
 • Hudsygdom
 • Hudsygdom (Chronisk Eksem)
 • Hugsår i benet
 • Humørsyge
 • Hurtig død
 • Huslig uenighed
 • Huslige Sorger
 • Hydrocarditis
 • Hydrocele testis
 • Hydrocephalus (Hydrocephali)
 • Hydrocephalus acutus
 • Hydrocephalus chr.
 • Hydrocephalus congenit.
 • Hydrocephalus int.
 • Hydrocephalus m.gr.
 • Hydroencephaloid
 • Hydromeningitis acuta
 • Hydromeningitis scrophulosa
 • Hydronephrosis
 • Hydronephrosis duplex
 • Hydronephrosis sin. cong.
 • Hydropericardium (Hydroper.)
 • Hydropneumothorax
 • Hydrops
 • Hydrops efter scarlatina
 • Hydrops ex ignota causa ortus
 • Hydrops ovarii
 • Hydrops universalis
 • Hydrops universalis congenita
 • Hydrothorax
 • Hygroma colli congenita
 • Hyperaemia (Hyperæmi)
 • Hyperaemia cerebri
 • Hyperinsulinismus
 • Hypernephroma
 • Hyperplasia
 • Hyperpyrexia
 • Hyperthermia
 • Hypertrofi af hjertet
 • Hypertrophia (Hypertrofi)
 • Hypertrophia cordis
 • Hypertrophia glandulae thym.
 • Hypertrophia hepatis
 • Hypertrophia prostatae (Prostatahypertrofi)
 • Hypertrophia prostatae cum cystitide
 • Hypertrophia prostatae operata
 • Hypertrophia thymi
 • Hypertrophia thymi cum compressione tracheae
 • Hypertrophia ventr. sin. cordis
 • Hypochondria
 • Hypostasis pulmonum
 • Hypostatisk Pneumoni
 • Hysterektomia vaginalis
 • Hysteria (Hysteri)
 • Hysteromelankoli
 • Hæmatom og vulnera capitis efter tangforløsning
 • Hæmoptysis
 • Hæmoptysis in tubercul. pulm.
 • Hæmoptysis m.gr.
 • Hæmorrhagisk Diarre
 • Hængning
 • Hængning i ophidset sindsstemning
 • Hængning, antagelig ved leg
 • Hængning, ukendt motiv
 • Hængt sig
 • Høj grad af skoliokyfose
 • Høj grad af skoliose
 • Højresidig Lungebetændelse
 • Icterus
 • Icterus catarrrhalis
 • Icterus chron.
 • Icterus congenitus
 • Icterus e strictura ductus choledochi
 • Icterus gravis
 • Icterus gravis neonatorum
 • Icterus in graviditate
 • Icterus infectiosus
 • Icterus neonatorum
 • Idiotia (Idiotisme, Idioti)
 • Ihjelkørsel
 • Ihjelkørsel af Sporvogn
 • Ihjelliggen
 • Ikke levedygtig
 • Ikke oplyst (ingen dødsårsag angivet)
 • Ikke selvmord
 • Ildebefindende
 • Ileotyfus (Ileotyphus)
 • Ileus
 • Ileus chr. post operationem
 • Ileus chronicus (Ileus chron.)
 • Ileus e calc. biliari
 • Ileus e constrictione
 • Ileus e incarceratione interna
 • Ileus e strangul. in hernia epigastr.
 • Ileus in graviditate
 • Ileus incompleta
 • Ileus paralyticus
 • Ileus post operationem
 • Ileus subchronicus
 • Imbecillitas
 • Immaturus natus
 • Imperforatio ani
 • Inanitio (Inanition)
 • Incarceratio
 • Incarceratio interna
 • Incarceratio intestini e strangulatione
 • Incompensatio cordis (Incomp. cordis)
 • Indbragt bevidstløs
 • Indbragt død
 • Indbragt døende
 • Indbragt i komatøs tilstand
 • Indbragt moribund
 • Indeklemt Brok
 • Indenlandsk kolera
 • Induratio
 • Induratio telae cellulosae
 • Indvendig Beskadigelse
 • Indvendig Blødning
 • Indvendig dannelsesfejl
 • Indvendig Forblødning
 • Indvendig Gigt
 • Indvendig incarceration
 • Indvortes krampe (Indv. krampe)
 • Indvortes Kræft (Indv. Kræft)
 • Indvortes kræftskade
 • Indvortes svaghed (Indvendig svaghed)
 • Indvortes sygdom
 • Infarctus
 • Infarctus cerebri
 • Infarctus pulmonis dextr.
 • Infarctus pulmonum (Infarct. pulm)
 • Infarctus pulmonum et renum
 • Infarctus pulmonum sin.
 • Infectio puerperalis
 • Infiltratio urinalis
 • Inflammatio vesicae
 • Inflammation
 • Inflammation i blæren
 • Inflammationsfeber
 • Influenza
 • Influenza cerebralis
 • Influenza cum bronchit.
 • Influenza cum Pneumonia
 • Influenza med lungebetændelse
 • Influenza senilis
 • Ingen iagttaget Sygdom
 • Ingen lægebehandling
 • Insufficientia
 • Insufficientia aortae
 • Insufficientia cordis
 • Insufficientia et stenosis mitralis
 • Insufficientia mitralis
 • Insufficientia valvulae mitralis (Insuff. v. mitralis)
 • Insultus apoplectiformis
 • Intertrigo
 • Intestinal katar
 • Intoxicatio
 • Intoxicatio acuta (Kulos)
 • Intoxicatio intestinalis
 • Intoxicatio intestinalis acuta
 • Intoxicatio opii et hydratchloraliae
 • Intussusceptio
 • Intussusceptio coli
 • Intussusceptio intestini
 • Invaginatio (Invagination)
 • Invaginatio coli
 • Invaginatio ilei
 • Invaginatio ileocoecalis
 • Invaginatio iliaca
 • Invaginatio intest. ilei
 • Invaginatio intestin.
 • Invaginatio intestin. chr.
 • Inversio completa uteri
 • Inversio uteri
 • Ischias (Iskias)
 • Jernbaneoverkjørsel
 • Kan ikke oplyses
 • Kan kun oplyses ved obduktion
 • Kapillær katar (Capillær Catarrh)
 • Karbolsyreforgiftning (Forgiftning ved Carbolsyre)
 • Karforandring i hjernen
 • Katarrhalsk Diarrhoe
 • Katarrhalsk febertilfælde
 • Katarrhalsk pneumoni
 • Katatonia
 • Kighoste
 • Kighoste med brystbetændelse
 • Kighoste med katarrhalsk pneumoni
 • Kighoste med Krampe (Kighoste m. Krampeanfald)
 • Kighoste med pneumoni
 • Kirtelatrofi
 • Kirtelbetændelse
 • Kirtelforhærdelse
 • Kirtelsot
 • Kirtelsvaghed
 • Kirtelsyge (Kirtler, Kiertler)
 • Kirtelsyge med krampe
 • Kirteltuberkulose
 • Kirteltæring
 • Klappefejl i Hjertet
 • Klemt mellem 2 jernbanevogne
 • Klimatfeber (gl.)
 • Kloakforgiftning
 • Kloroformforgiftning (Forgiftning med chloroform)
 • Knudegigt
 • Knusning
 • Knusning af ben
 • Knusning af Brystkassen
 • Knusning af Brystkassen og Hjerneskallen
 • Knusning af hjerneskallen
 • Knusning af højre underekstremitet
 • Knusning af kraniet
 • Knusning af pandeben
 • Knusning af venstre lår
 • Knusning ved nedstyrtning
 • Knusning ved Overkørsel af Jernbanen
 • Knusningslæsion af højre ben og arm
 • Knust af lokomotiv
 • Knust mellem 2 dampskibe
 • Koldbrand
 • Koldbrand af tarmen
 • Koldbrand i armen
 • Koldbrand i benet
 • Koldbrand i foden
 • Koldbrand i fødderne
 • Koldesyge
 • Koldfeber
 • Kollaps
 • Kollaps efter operation
 • Koma (Coma)
 • Konstitutionel lues (konstitutionel syfilis)
 • Kontusion af hjernen
 • Kontusion af hjernen og brystorganerne
 • Kontusion af hovedet (Knusning af hovedet)
 • Kontusion af skinneben
 • Kontusioner med fraktur af ansigtet og hovedets knogler
 • Kopper
 • Krampe
 • Krampe under badning
 • Krampe under Fødslen
 • Krampe under lungebetændelse
 • Krampe under tandudbrud (Tandkrampe)
 • Krampeanfald
 • Krampeslag
 • Krampetilfælde
 • Kraniebrud
 • Kraniotabes (Craniotabes)
 • Kron. follik. tarmulcerationer
 • Kronisk alkoholisme
 • Kronisk bensår
 • Kronisk betændelse i knæleddet
 • Kronisk betændelse i urinorganet
 • Kronisk blodforgiftning
 • Kronisk blyforgiftning
 • Kronisk blærebetændelse
 • Kronisk blærekatar
 • Kronisk blæresygdom
 • Kronisk bronkitis
 • Kronisk brystbetændelse
 • Kronisk brystkatar
 • Kronisk brystlidelse
 • Kronisk brystsvaghed
 • Kronisk colitis-ødem
 • Kronisk emfysem
 • Kronisk enterokatar (Chr. Enterocatarrh)
 • Kronisk ernæringssygdom
 • Kronisk hjerne- og rygmarvssygdom
 • Kronisk hjernelidelse
 • Kronisk hjernetilfælde
 • Kronisk hjerte- lungesygdom
 • Kronisk hjerte- og karsygdom
 • Kronisk hjertefejl
 • Kronisk hjertelidelse
 • Kronisk hjertesygdom
 • Kronisk hoftebetændelse
 • Kronisk hoftesygdom
 • Kronisk hoste
 • Kronisk hudsygdom
 • Kronisk karsygdom
 • Kronisk katar af larynx
 • Kronisk ledde-rheumatisme
 • Kronisk leddegigt
 • Kronisk lever- og miltsygdom
 • Kronisk lever- og nyresygdom
 • Kronisk leveraffektion
 • Kronisk leverbetændelse
 • Kronisk leverforhærdelse
 • Kronisk leverlidelse
 • Kronisk lunge- og mavebetændelse
 • Kronisk lunge- og nyresygdom
 • Kronisk lungeabsces
 • Kronisk lungelidelse
 • Kronisk lungesvindsot
 • Kronisk lungesygdom
 • Kronisk mave-tarmkatar
 • Kronisk mavebetændelse
 • Kronisk mavekatar
 • Kronisk mavesygdom
 • Kronisk nervesygdom
 • Kronisk nyrebetændelse
 • Kronisk nyrelidelse
 • Kronisk nyresygdom
 • Kronisk ovariesvulst
 • Kronisk pleuritis
 • Kronisk prostatasygdom
 • Kronisk rheumatisme
 • Kronisk rygmarvsbetændelse
 • Kronisk rygmarvssygdom
 • Kronisk sindssvaghed
 • Kronisk sindssygdom
 • Kronisk strubesygdom
 • Kronisk suppurativ betændelse i knæleddet
 • Kronisk sygdom
 • Kronisk sygdom i nervesystemet
 • Kronisk sygdom i pulsårerne
 • Kronisk sygdom i urinblæren
 • Kronisk sygdom som følge af absces
 • Kronisk tarmaffektion
 • Kronisk tarmbetændelse
 • Kronisk tarmkatar
 • Kronisk tarmlidelse
 • Kronisk tarmsygdom
 • Kronisk tarmsår
 • Kronisk underlivsbetændelse
 • Kronisk underlivslidelse
 • Kronisk underlivssvaghed
 • Kronisk underlivstilfælde
 • Kronisk urinvejslidelse
 • Kronisk vattersot
 • Kronisk ventrikelsår
 • Kræft
 • Kræft i Blæren
 • Kræft i Brystet
 • Kræft i brystet med kræftmetastaser
 • Kræft i brystet og maven
 • Kræft i Brystkirtlen
 • Kræft i Endetarmen
 • Kræft i Galdeblæren
 • Kræft i halsen
 • Kræft i lever og milt
 • Kræft i leveren
 • Kræft i livmoder og vagina
 • Kræft i Livmoderen
 • Kræft i livmoderhalsen
 • Kræft i Luftrøret
 • Kræft i lårbenet
 • Kræft i Mave og Spiserør
 • Kræft i maven og bughinden
 • Kræft i Mavesækken
 • Kræft i moderskeden
 • Kræft i Munden
 • Kræft i overkæben
 • Kræft i pancreas og milt
 • Kræft i prostata (Prostatakræft)
 • Kræft i rygraden
 • Kræft i skulderen
 • Kræft i skulderen, armen og underlivet
 • Kræft i Spiserøret
 • Kræft i spiserøret og munden
 • Kræft i strube og spiserør
 • Kræft i Svælget
 • Kræft i tarmkanalen
 • Kræft i Underlivet
 • Kræft i underlivsorganerne
 • Kræft i underlæben
 • Kræft i venstre øre
 • Kræft i æggestokken (Æggestokskræft)
 • Kræft i øjet
 • Kræft universalis
 • Kræftagtig svulst i det lille bækken
 • Kræftknude i livmoderen
 • Kræftknuder i underlivet
 • Kræftsvulst
 • Kræftsvulst i spiserøret
 • Kræftsvulst i underlivet
 • Kræftsvulst med lamhed af underekstremiteterne
 • Kræftsår i brystet
 • Kulde
 • Kulilteforgiftning (kulforgiftning)
 • Kunstig Ernæring
 • Kunstig Forløsning
 • Kvalt i mudder
 • Kvalt i opkastning
 • Kvælning
 • Kvælning af røg
 • Kvælning under fødslen
 • Kvælning ved forslugning
 • Kvælning ved Kuldamp
 • Kvælning ved kulgas
 • Kvælning ved ulykkestilfælde
 • Kvæstelse af brystkassen og lungerne
 • Kyphoscoliosis
 • Kyphoscoliosis gravis
 • Kyphosis (Kyfose)
 • Kærestesorg
 • Labium leporinum
 • Laesiones intra partum
 • Laesiones variae
 • Lamhed
 • Lamhed i svælgets muskler
 • Lamhed i underlivet
 • Lammelse af åndedrættet
 • Landslagter
 • Langvarig afkræftelse
 • Langvarig fødsel
 • Langvarig gigtsvaghed
 • Langvarig hoste
 • Langvarig Krampesygdom
 • Langvarig og besværlig fødsel
 • Langvarig svækkelse (Langvarig svaghed)
 • Langvarig sygdom (vedvarende sygdom)
 • Langvarig Tabes dorsalis
 • Laparotomia
 • Laparotomia explorativa
 • Laryngismus
 • Laryngitis
 • Laryngitis acuta
 • Laryngitis chron.
 • Laryngitis crouposa
 • Laryngitis gravis post morbilli
 • Laryngitis stridulosa (Laryng. stridul.)
 • Laryngitis suffocans
 • Laryngitis tuberculosa
 • Laryngospasmus
 • Laryngospasmus (Laryngospasmer)
 • Laryngospasmus in rachitis
 • Laryngostenosis (Laryngostenose)
 • Laryngotracheitis
 • Leptomeningitis
 • Leptomeningitis chronica
 • Leptomeningitis haemorrhagica
 • Let gastroenteritis
 • Leuchaemia (Leukaemia)
 • Leukaemia acuta
 • Leukaemia lienalis
 • Leukaemia lymphatica
 • Leukaemia myeloides (Leuchaemia myeloid. )
 • Leukosis myeloides
 • Levende abort
 • Leverbetændelse
 • Levercirrhose
 • Leverforstoppelse
 • Leverkræft
 • Leversvulst
 • Leversygdom
 • Leversyge
 • Liggesår
 • Lithiasis
 • Lithiasis renalis
 • Lithiasis vesicalis
 • Lithotomia (Litotomia)
 • Livmoderbetændelse
 • Livmoderkræft
 • Livmodersvulst
 • Livslede
 • Livslede eftes ægtefællens død
 • Livssvag
 • Livssvag fra Fødslen
 • Livstræthed
 • Lobulær Pneumoni
 • Lues
 • Lues antea
 • Lues congenita (Lues cong.)
 • Lues hereditaria
 • Lues inveterata
 • Lues tertiaria
 • Lues tertiaria cerebri
 • Lues vetus
 • Luftrørsbetændelse
 • Luftrørskrampe
 • Luftrørssvindsot
 • Lufttomhed af lungerne
 • Lumbago rheumatica (Lumbago rheum.)
 • Lunge- og knogletuberkulose
 • Lunge- og nyreinflammation
 • Lunge- og strubesvindsot
 • Lunge- og strubetuberkulose
 • Lunge- og tarmkatar
 • Lunge- og tarmsvindsot
 • Lunge- og tarmtuberkulose
 • Lungeabscesser
 • Lungeaffektion
 • Lungeapopleksi (Lungeapoplexi)
 • Lungebetændelse
 • Lungebetændelse efter mæslinger
 • Lungebetændelse under Kighoste
 • Lungeblodflod
 • Lungeblodpest
 • Lungeblødning
 • Lungebrand
 • Lungebyld
 • Lungecongestion
 • Lungeemboli
 • Lungeemboli in puerperio
 • Lungeembolier
 • Lungeemphysem (Lungeemfysem)
 • Lungegangræn
 • Lungehindebetændelse
 • Lungehyperæmi
 • Lungeinfarkt
 • Lungeinflammation
 • Lungekoldbrand
 • Lungekræft
 • Lungelammelse (Lungelamhed)
 • Lungelidelse
 • Lungeoedem (Lungeødem)
 • Lungephthisis
 • Lungesarkom (Lungesarcoma)
 • Lungeslag
 • Lungesvaghed
 • Lungesvindsot
 • Lungesygdom
 • Lungesyge
 • Lungetuberkler (Lungetuberculer)
 • Lungetuberkulose (Lungetub.)
 • Lungetæring
 • Lungevandsot
 • Lupus
 • Lupus faciei
 • Lupusnæse
 • Luxatio colli
 • Luxatio femoris
 • Luxatio incompleta
 • Lymfekirtelsvulst
 • Lymphaemia (Lymphæmi)
 • Lymphangiomata colli
 • Lymphangitis
 • Lymphogranolumatosis maligna
 • Lymphoma
 • Lymphoma maligna colli
 • Lymphomata malignae
 • Lymphosarcoma colli (Lymphosarcomata colli)
 • Lymphosarcomata
 • Lymphosarcomatosis universalis
 • Længsel efter en afdød kæreste
 • Læsion af brystkassen
 • Læsion af Hjernen
 • Læsion i baghovedet
 • Læsioner af indvendige Organer
 • Lårbensbrud
 • Maceration
 • Macereret fødsel
 • Makroglossus
 • Malaria chron.
 • Malaria seq.
 • Maleformatio congenita
 • Malign degeneration
 • Mangelfuld levedygtighed (Mangel på levedygtighed)
 • Mangelfuld trivsel
 • Mangelfuld Udvikling
 • Mangelfuld udvikling af lungerne
 • Mangeårig hjerne- og rygmarvslidelse
 • Mania
 • Mania acuta
 • Mania gravis
 • Mania in senilitate
 • Mania puerperalis
 • Marasmus (Marasme)
 • Marasmus alcoholicus
 • Marasmus arthrit
 • Marasmus chron.
 • Marasmus in depressione
 • Marasmus senilis
 • Mastitis
 • Mastoiditis
 • Mave- og leverkræft
 • Mave- og tarmbetændelse
 • Mave- og underlivsbetændelse
 • Mavebetændelse
 • Maveblødhed
 • Maveblødning
 • Maveblødning formentlig fremkaldt ved et spark i underlivet
 • Maveforhærdelse
 • Maveinflammation
 • Mavekatar (Mavecatarrh)
 • Mavekræft
 • Mavesmerter
 • Mavesvaghed
 • Mavesygdom
 • Mavesår
 • Mavetarmcatarrh
 • Mavetilfælde
 • Mavetæring
 • Medfødt fejl
 • Medfødt hjertefejl
 • Medfødt Hjertesygdom
 • Medfødt Legemsfejl
 • Medfødt mangel på endetarmsåbning
 • Medfødt misdannelse (Medfødt dannelsesfejl)
 • Medfødt misdannelse af kraniet
 • Medfødt misdannelse af spiserøret
 • Medfødt misdannelse af tyndtarmen
 • Medfødt organisk hjertefejl
 • Medfødt Svaghed
 • Medfødt syfilis
 • Medfødt tarmforsnævring
 • Medfødt tillukning af tarmkanalen
 • Medfødt åndssvaghed
 • Mediastinitis
 • Meget for tidligt født
 • Melaena (Melæna)
 • Melaena neonatorum (Melæna neonat.)
 • Melancholia (Melankoli)
 • Melancholia agitata in senilitate
 • Melancholia anxiosa
 • Melanoma metastatica
 • Melanosarcoma (Melanosarkom)
 • Melanosarcoma colli
 • Mellemørebetændelse
 • Mellemøresuppuration
 • Mellituri
 • Meningeoma regio frontalis
 • Meningitis
 • Meningitis acuta
 • Meningitis baseos
 • Meningitis basilaris
 • Meningitis basilaris tuberculosa
 • Meningitis cerebralis (Meningitis cerebri)
 • Meningitis cerebralis (tuberc.)
 • Meningitis cerebrospinalis
 • Meningitis cerebrospinalis epidemica
 • Meningitis cerebrospinalis purulenta
 • Meningitis cerebrospinalis vetus
 • Meningitis chron.
 • Meningitis ex otitide
 • Meningitis ex otitide chron.
 • Meningitis ex otitide media (Meningitis e otit. media)
 • Meningitis pneumococcica
 • Meningitis post fracturam cranii
 • Meningitis post operat.
 • Meningitis puerperalis
 • Meningitis purulenta
 • Meningitis purulenta chron.
 • Meningitis purulenta e otitide media supp. acuta
 • Meningitis purulenta ex otitide
 • Meningitis purulenta ex otitide media c. perforat.
 • Meningitis spinalis
 • Meningitis spinalis acuta
 • Meningitis spinalis purulenta
 • Meningitis suppurativa
 • Meningitis tubercul. cerebri
 • Meningitis tuberculosa (Meningitis tubercul., Meningitis tb.)
 • Meningitis universalis
 • Meningitiske symptomer
 • Metastase ved hjernen
 • Metastaser efter cancer mammae
 • Metastaser i Lever og Lunger
 • Metastaser til hepar, glandula suprarenalis og pericardium
 • Metastaser til pulmones efter osteosarcoma femoris dext.
 • Metastases (Metastaser)
 • Metastases ad cerebrum
 • Metastases ad hepar (Metastases ad hep.)
 • Metastases ad organorum
 • Metastases ad pulmones (Metastases ad pulm.)
 • Metastases cancrosae pulmorum
 • Metastases carcinomatosae
 • Metastases medullae et lumb.
 • Metastases post cancer coli
 • Metastasis hepatis
 • Metastatisk septisk parotitis
 • Metritis
 • Metritis mala
 • Metritis puerperalis
 • Metroperitonitis
 • Metroperitonitis puerperalis
 • Metrophlebitis
 • Metrorrhagia
 • Metrorrhagia in graviditate
 • Metrorrhagia in partu
 • Metrorrhagia in puerperio
 • Metrorrhagia post partum
 • Miliær hjernetuberkulose
 • Miliær Tuberkulose
 • Miliær tuberkulose. Tarm og peritoneum.
 • Milt- og leversygdom
 • Miltsvulst
 • Miltsygdom (Miltsyge)
 • Misdannelse
 • Misdannelse af Fosteret
 • Miseries
 • Miseries et anaemia
 • Miseries magnae
 • Misfoster
 • Moderbristning
 • Mola hydatidosa
 • Molimina dentitionis
 • Mollities cerebri
 • Mor og barn død under fødslen
 • Morbilli
 • Morbilli in tuberculosi
 • Morbilli in tussi convulsiva
 • Morbilli sequelae
 • Morbus abdominis
 • Morbus abdominis chronicus (Mb. abdom. chron.)
 • Morbus Addisoni
 • Morbus Brightii (Mb. Brightii, Bright´s sygdom)
 • Morbus Brightii chron.
 • Morbus cerebri (Mb. cerebri)
 • Morbus cerebri acutus
 • Morbus chr.
 • Morbus chr. cordis congenitus
 • Morbus chr. renis
 • Morbus chr. ventriculi
 • Morbus chron. cerebri (Morbus cerebri chron.)
 • Morbus chron. hepatis
 • Morbus congenitus
 • Morbus cordis (Mb. cordis, Morb.cord.)
 • Morbus cordis acuta in chron. post ambustionem
 • Morbus cordis aortae
 • Morbus cordis arterioscleroticus
 • Morbus cordis chron. (Mb. cord. chron., Morbus chron. cordis)
 • Morbus cordis congenitus (Mb. cordis cong.)
 • Morbus cordis congenitus lueticus
 • Morbus cordis cum ascites
 • Morbus cordis et hepatis
 • Morbus cordis et pulmonum
 • Morbus cordis et renalis
 • Morbus cordis in febri rheumatica
 • Morbus cordis in gibbo
 • Morbus cordis in morbo Basedowii
 • Morbus cordis incompensatus (Mb. cordis incompens.)
 • Morbus cordis mitralis
 • Morbus cordis post febr. rheum.
 • Morbus cordis post influenza
 • Morbus cutaneus
 • Morbus cutaneus chron.
 • Morbus hepatis (Mb. hepatis)
 • Morbus hepatis chron.
 • Morbus ignotus
 • Morbus infectus e ictero natura incerta
 • Morbus maculosus (Mb. maculosus)
 • Morbus maculosus Werlhofii
 • Morbus medullae oblongatae
 • Morbus medullae spinalis
 • Morbus medullae spinalis chron.
 • Morbus mentalis (Mb. mentalis)
 • Morbus mentalis chron.
 • Morbus mentalis senilis
 • Morbus Mölleri (Morbus Möller-Barlow)
 • Morbus nervi sympathici
 • Morbus organicus
 • Morbus organicus cerebri
 • Morbus organicus cordis (Morb. org. cordis)
 • Morbus pectoralis
 • Morbus Pick-Alzheimer
 • Morbus pulmonum internus (Morb. pulmon. int.)
 • Morbus renalis
 • Morbus renum
 • Morbus senilis
 • Morbus spinalis
 • Morbus ventriculi
 • Mord
 • Moribund (Moribundus, moribunda)
 • Moribund ved indlæggelsen
 • Morphinismus
 • Mors in ebrietate
 • Mors in partu (In partu mortua)
 • Mors in puerperio
 • Mors instantanea in a. c.
 • Mors medico non vocato obveniens (død uden lægetilsyn)
 • Mors repentina
 • Mors repentina in delirio
 • Mors repentina post croup
 • Mors repentina sine nota causa
 • Mors sine causa nota
 • Mors subitanea (Mors subita)
 • Mors subitanea i Mb. cordis
 • Mors subitanea in alcoholismo chron.
 • Mors subitanea in hæmoptyse
 • Mors subitanea in narcosi chloroformii
 • Mors subitanea in stenocardia
 • Mors subitanea sine causa cognita
 • Mortuus natus
 • Mulig bronchopneumonia
 • Muligvis en blodprop
 • Multipel cancer
 • Multiple leverabscesser
 • Mundklemme
 • Mundkrampe
 • Myelitis
 • Myelitis acuta
 • Myelitis acutissima
 • Myelitis chron.
 • Myelitis luetica
 • Myelitis spinalis
 • Myelitis transversa (Myelitis transversalis)
 • Myelo-encephalopathia
 • Myelomatosis
 • Myelopathia
 • Myelopathia chron.
 • Myelopathia spinalis
 • Myocarditis
 • Myocarditis chron.
 • Myocarditis cum pneumonia hypostatica et oedemata
 • Myocarditis in Influenza
 • Myocarditis luetica
 • Myocarditis senilis
 • Myoma uteri
 • Myositis femoris
 • Myxoedema (Myksødem)
 • Myxoedema infant.
 • Myxosarcoma
 • Myxosarcoma sin.
 • Mæslinger
 • Mæslinger efter Kighoste
 • Mæslinger med Lungebetændelse
 • Måske apoplexia cerebri
 • Måske gigtfeber
 • Måske pludselig død
 • Måske sindssyge
 • Måske ved et fald
 • Naevus pigmentosus cancerosus
 • Naturlig død
 • Naturlig død?
 • Navlebetændelse
 • Navleblødning
 • Navlebrok
 • Navlekarbetændelse
 • Navlestrengen om halsen
 • Navleårebetændelse
 • Necrosis (Nekrose)
 • Necrosis ossium
 • Necrosis pancreatis
 • Necrosis tibiae
 • Nedbrudt Helbred
 • Nedstyrtning
 • Nedstyrtning i beruset tilstand
 • Nedstyrtning i drukkenskab
 • Nedstyrtning i vildelse
 • Nedstyrtning ved Ulykkestilfælde
 • Nedtrykt sindsstemning
 • Nekrose af bækkenet
 • Nekrose af tarmen
 • Neoplasma
 • Neoplasma malign.
 • Neoplasma malign. hepatis
 • Neoplasma malign. ventriculi
 • Neoplasma metastaticum ossium
 • Neoplasma ovarii
 • Nephritis
 • Nephritis acuta
 • Nephritis acuta albuminosa
 • Nephritis acuta in chron.
 • Nephritis acuta in vitio congenit. ducti choledochi
 • Nephritis acuta septica
 • Nephritis albuminosa
 • Nephritis atrophica
 • Nephritis chron. granularis
 • Nephritis chron. interstitialis
 • Nephritis chron. Interstitialis cum uraemia
 • Nephritis chronica (Nephritis chron.)
 • Nephritis deformans
 • Nephritis diffusa
 • Nephritis efter difteritis
 • Nephritis febriculosa (Nephritis febr.)
 • Nephritis granularis
 • Nephritis gravidarum (Nephritis in graviditate)
 • Nephritis haemorrhagica
 • Nephritis haemorrhagica acuta
 • Nephritis haemorrhagica chron.
 • Nephritis in Influenza
 • Nephritis in phthisis pulm. chron.
 • Nephritis in puerperio
 • Nephritis interstitialis
 • Nephritis interstitialis chron.
 • Nephritis parenchym.
 • Nephritis post diphterit.
 • Nephritis post scarlatina
 • Nephritis sub.
 • Nephritis suppurativa
 • Nephritis suppurativa chron.
 • Nephrocystitis c. lithiis
 • Nephrolithiasis
 • Nephrolithiasis cum pyonephrose dupl.
 • Nephrolithiasis duplex
 • Nephropatia
 • Nephropatia chr.
 • Nephropyelitis
 • Nephrotomia
 • Nephrotomia dupl.
 • Nerveapoplexi
 • Nervefeber
 • Nervelamhed
 • Nervelidelse
 • Nerveslag
 • Nervesvaghed
 • Nervesvækkelse
 • Nervesygdom
 • Nervosismus
 • Nervøsitet
 • Neuralgia (Neuralgi)
 • Neuralgia capitis
 • Neurasthenia
 • Neuritis
 • Neuritis alcoholica
 • Neuritis optica
 • Noma
 • Noma buccalis
 • Nutritio mala
 • Nyre- & Bækkenbetændelse
 • Nyre- og blærebetændelse
 • Nyrebetændelse
 • Nyregrus
 • Nyreinflammation
 • Nyrekræft
 • Nyrelidelse
 • Nyresten
 • Nyresygdom
 • Næringssorg
 • Næse-Svælgrums Fibrosarkoma
 • Obesitas
 • Obliteratio tractus intestinalis
 • Obs. for syphilis congenita
 • Obstipatio chron.
 • Obstipatio gravis
 • Obstipation
 • Obstructio alvi
 • Obstruktion af tyndtarmen ved en galdesten
 • Occlusio art. coron. cordis (Occlusio a. coron. cord.)
 • Occlusio coronariae (Occl. coron.)
 • Occlusio pylori cong.
 • Oedema (Ødema)
 • Oedema acuta (Ødema acuta)
 • Oedema acuta in pulmonum
 • Oedema carcinosa (Ødema carcinosa)
 • Oedema cerebri
 • Oedema cruris (Ødema cruris)
 • Oedema duplex
 • Oedema extremitatis inf.
 • Oedema extremitatis inf. dext.
 • Oedema glottidis (Ødema glottidis)
 • Oedema neonatorum
 • Oedema pedum
 • Oedema pulm. embolia
 • Oedema pulmonum (Ødema pulm.)
 • Oedema pulmonum acut. (Oedema pulm. ac.)
 • Oedema pulmonum duplex
 • Oedema pulmonum in puerperio
 • Oedema universalis (Ødema universalis)
 • Oedemata (Ødemata)
 • Oesophagitis
 • Oesophagostomi
 • Omphalitis
 • Omphalorrhagia (Omfaloragi)
 • Omslynget Navlesnor
 • Ondartet Halsbetændelse
 • Ondartet halssyge
 • Ondartet kirtelsvulst
 • Ondartet kirtelsyge
 • Ondartet sårfeber
 • Ondartet trøske
 • Ondt for Tænder
 • Operatio
 • Operation for Galdesten
 • Operationschok
 • Ophtalmoblennorrhoea (Oftalmoblennorrhoea)
 • Ophtalmoblennorrhoea gonorrh.
 • Ophør af livskraft (Udtømmelse af livskræfter)
 • Ophør af Puls og Respiration
 • Opiumsforgiftning
 • Opkastning
 • Opkastning og diarré
 • Organisk Hjerne- og Hjertesygdom
 • Organisk hjernesygdom
 • Organisk hjerte- og lungesygdom
 • Organisk hjertefejl
 • Organisk hjertelidelse
 • Organisk Hjertesygdom
 • Organisk rygmarvssygdom
 • Organisk Underlivssygdom
 • Orm
 • Ossøs tuberkulose i venstre hofte med åben absces
 • Osteitis (ostitis)
 • Osteitis cranii (Ostitis cranii)
 • Osteitis femoris (Ostitis femoris)
 • Osteitis humeri et femoris
 • Osteitis maxillae (Ostitis maxillae)
 • Osteitis pedis (Ostitis pedis)
 • Osteitis pelvis (Ostitis pelvis)
 • Osteitis purulenta
 • Osteitis tuberculosa (Ostitis tuberculosa)
 • Osteitis tuberculosa chr.
 • Osteitis tuberculosa pelvis
 • Osteoarthritis
 • Osteoarthritis tuberculosa
 • Osteomyelitis
 • Osteomyelitis cranii
 • Osteomyelitis femoris
 • Osteomyelitis femoris dext.
 • Osteomyelitis humeri acut.
 • Osteomyelitis infectiosa acuta
 • Osteomyelitis mandibularis
 • Osteomyelitis radii
 • Osteomyelitis tibiae
 • Osteomyelitis ulnae
 • Osteosarcoma
 • Osteosarcoma columnae vertebralis
 • Osteosarcoma femoris
 • Osteosarcoma femoris seq.
 • Osteosarcoma ilii
 • Osteosarcoma maxillae inf.
 • Osteosarcoma pelvis
 • Otitis
 • Otitis chr.
 • Otitis duplex
 • Otitis duplex chron.
 • Otitis interna
 • Otitis media
 • Otitis media acuta supp. dupl.
 • Otitis media chron.
 • Otitis media chron. sin. supp.
 • Otitis media chron. supp.
 • Otitis media cum complicat. (Otitis c. complicat.)
 • Otitis media duplex
 • Otitis media purulenta acuta
 • Otitis media purulenta sin.
 • Otitis media supp. sin.
 • Otitis media suppurativa (Otitis media supp., Otitis med. c. supp.)
 • Otitis media suppurativa chron. sin.
 • Otitis purulenta
 • Otitis suppurativa
 • Ovariecyste
 • Ovariotomi
 • Overanstrengelse
 • Overdreven nydelse af spiritus
 • Overkørsel (overkørt)
 • Overkørsel af automobil
 • Overkørt af jernbanetog
 • Overlader
 • Overnervøsitet
 • Overrivning af rygmarvens halsdel
 • Overrivning af urinrøret
 • Overtelegrafassistent
 • Ozoena luetica
 • Pachymeningitis
 • Pachymeningitis chr. 
 • Pachymeningitis haemorrhagica
 • Pachymeningitis haemorrhagica int.
 • Paedatrophia (Pædatrofia)
 • Palatum fissum
 • Palatum fissum complicatum
 • Pancreatitis
 • Pancreatitis chron.
 • Pancreatitis haemorrhagica
 • Pancreatitis haemorrhagica acuta
 • Pancreatitis suppurativa (Pancreatitis supp.)
 • Paralysis (Paralyse)
 • Paralysis agitans
 • Paralysis ascendens acuta
 • Paralysis bulbaris ascendens
 • Paralysis cerebri
 • Paralysis chron. extremitat. sup. sin.
 • Paralysis cordis
 • Paralysis cordis diphteritica
 • Paralysis cordis i kloroformnarkose
 • Paralysis cordis post laparotomiam (tumoris ovarii)
 • Paralysis cordis post operationem
 • Paralysis cordis post pneumonia croup.
 • Paralysis cordis senilis
 • Paralysis diphteritica
 • Paralysis extremitatum
 • Paralysis generalis
 • Paralysis infantilis
 • Paralysis infantilis cerebralis
 • Paralysis int. inf.
 • Paralysis intestini
 • Paralysis intestini post laparotomiam
 • Paralysis post diphteriam
 • Paralysis progressiva
 • Paralysis pulmonum
 • Paralysis spastica
 • Paralysis spinalis infantilis
 • Paralysis universalis
 • Parametritis
 • Parametritis dext.
 • Parametritis puerperalis
 • Paranoia
 • Paraparesis (Paraparese)
 • Paraplegia (paraplegi)
 • Paraplegia spastica
 • Paratyfus (Paratyphus)
 • Parese i underekstremiteterne
 • Paresis (Parese)
 • Paresis cordis
 • Paresis extremitatum
 • Paresis generalis
 • Paresis post diphteritis
 • Paresis progressiva
 • Paresis spastica
 • Parotitis
 • Parotitis duplex
 • Parotitis metastatica
 • Parotitis septica
 • Parotitis suppurativa
 • Partus ante tempus (Partus a.t.)
 • Partus praematurus
 • Pectoralia
 • Pectoralia acuta (Pector. acuta)
 • Pectoralia acuta in emphysema pulm.
 • Pectoralia chron.
 • Pediculosis
 • Pekuniær forlegenhed
 • Pekuniære Sorger
 • Peliosis rheumatica
 • Pemphigus
 • Pemphigus malignus
 • Pemphigus neonatorum (Pemphigus neonat.)
 • Pemphigus vulgaris
 • Penetrerende abdominalsår
 • Penetrerende skud i underlivet
 • Perforatio (Perforation)
 • Perforatio cranii
 • Perforatio intestin.
 • Perforatio ventriculi
 • Perforatio vesicae
 • Perforerende mavesår
 • Pericarditis
 • Pericarditis acuta
 • Pericarditis adhaesiva
 • Pericarditis fibrinosa et haemorrhagica
 • Pericarditis purulenta
 • Pericarditis serofibrinosa
 • Pericarditis tuberculosa
 • Pericolitis
 • Periencephalitis chron.
 • Perimetritis
 • Perimetritis e laparotomia
 • Perinephritis
 • Perinephritis suppurativa
 • Periodedranker
 • Periostitis
 • Periostitis gangraenosa maxillae inf.
 • Periphlebitis
 • Periphlebitis puerper.
 • Peritonitis
 • Peritonitis (non puerperalis)
 • Peritonitis acuta
 • Peritonitis acuta post operationem ilei chron. et appendicitide chr.
 • Peritonitis appendicularis
 • Peritonitis chronica
 • Peritonitis diffusa
 • Peritonitis diffusa acuta
 • Peritonitis diffusa e contusione abdominis
 • Peritonitis diffusa e perforatione
 • Peritonitis diffusa e perforatione intestin. renis
 • Peritonitis diffusa purulenta
 • Peritonitis e appendicitide
 • Peritonitis e hernia gangaenosa
 • Peritonitis e perforatione
 • Peritonitis e perforatione appendicis
 • Peritonitis e perforatione post operationem
 • Peritonitis e perforatione ventriculi
 • Peritonitis e perforatione vesicae fellae
 • Peritonitis e ulcere duodeni perforati
 • Peritonitis localis
 • Peritonitis perforata post appendicit.
 • Peritonitis post gastroenterostomi
 • Peritonitis post herniotomiam
 • Peritonitis post laparotomiam
 • Peritonitis post operationem
 • Peritonitis post ovariotomiam
 • Peritonitis post perforationem traumaticam intestini
 • Peritonitis post sectionem caesaream
 • Peritonitis puerperalis (Peritonitis e puerperio)
 • Peritonitis purulenta
 • Peritonitis purulenta diffusa e perforatione processus vermiform.
 • Peritonitis purulenta et diffusa
 • Peritonitis purulenta universalis ex abortu
 • Peritonitis purulenta universalis ex abortu
 • Peritonitis septica
 • Peritonitis suppurativa
 • Peritonitis suppurativa diff.
 • Peritonitis tuberculosa
 • Peritonitis universalis
 • Peritonitis universalis e perforatione
 • Peritonitis universalis ex appenditicide
 • Perityphlitis
 • Perniciøs anæmi
 • Pert. chr. (Pertussis? chron.)
 • Pertussis
 • Pharyngitis
 • Pharyngo-tracheo bronchitis
 • Phlebitis
 • Phlebitis cerebralis
 • Phlebitis cruris
 • Phlebitis cruris dext.
 • Phlebitis cruris et femoris
 • Phlebitis extr. inf.
 • Phlebitis extrem. inf. duplex
 • Phlebitis extrem. inf. sin.
 • Phlebitis extrem. sup.
 • Phlebitis extremitatis
 • Phlebitis femoralis
 • Phlebitis puerperalis
 • Phlebitis sinus durae matris
 • Phlebitis suppurativa
 • Phlebitis umbilicalis
 • Phlebitis venae ophtalmicae
 • Phlebitis venar. cerebri
 • Phlebothrombosis (Phlebothrombose)
 • Phlebothrombosis femoris
 • Phlegmasia alba dolens
 • Phlegmone
 • Phlegmone abdominis
 • Phlegmone antebrachii
 • Phlegmone axillaris
 • Phlegmone brachii
 • Phlegmone capitis
 • Phlegmone colli
 • Phlegmone cruris
 • Phlegmone cutis
 • Phlegmone diffusa
 • Phlegmone diffusa cruris sin. cum erysipelate
 • Phlegmone diffusa extrem. inf.
 • Phlegmone diffusa manus et antebrachii et humeri sin.
 • Phlegmone diffusa profunda pelvis
 • Phlegmone diffusa septica
 • Phlegmone diffusa thoracis
 • Phlegmone efter kighoste
 • Phlegmone extremitatis sup.
 • Phlegmone faciei
 • Phlegmone femoris
 • Phlegmone gangraenosa natium
 • Phlegmone gangraenosum
 • Phlegmone humeri dext.
 • Phlegmone i Larynx
 • Phlegmone manus
 • Phlegmone manus dext.
 • Phlegmone natium
 • Phlegmone pectoris
 • Phlegmone pedis
 • Phlegmone pelvis
 • Phlegmone perinei
 • Phlegmone på halsen
 • Phlegmone retropharyngea
 • Phlegmone sub.
 • Phlegmone submaxillaris
 • Phrenitis potatorum
 • Phthisis
 • Phthisis cavernosa
 • Phthisis cavernosa dupl.
 • Phthisis cavernosa pulm. dext.
 • Phthisis cavernosa pulm. duplex
 • Phthisis chron.
 • Phthisis duplex
 • Phthisis duplex cavernosa totalis sin.
 • Phthisis florida
 • Phthisis infantilis
 • Phthisis laryngis
 • Phthisis laryngis et pulm.
 • Phthisis meseraica
 • Phthisis pulm. cavernosa (Phthisis cavernosa pulm. )
 • Phthisis pulmonalis
 • Phthisis pulmonum (Phthisis pulm.)
 • Phthisis pulmonum acuta (Pthisis pulm. acuta)
 • Phthisis pulmonum duplex (Phthisis pulm. duplex)
 • Phthisis pulmonum et intestin.
 • Phthisis pulmonum et laryngis
 • Phthisis pulmonum et laryngis et intestini
 • Phthisis pulmonum florida
 • Phthisis pulmonum in puerperio
 • Phthisis pulmonum tuberculosa (Phthisis pulm. tuberc.)
 • Phthisis pulmonum utriusque
 • Phthisis tuberculosa
 • Phthisis tuberculosa pulmonum
 • Phthisis ulcerosa pulmonum
 • Phthisis vetus
 • Pityriasis rubra
 • Placenta ??
 • Placenta praevia
 • Placenta praevia totalis
 • Pleuritis
 • Pleuritis carcinomatosis
 • Pleuritis chron.
 • Pleuritis dextra
 • Pleuritis diaphragmatica
 • Pleuritis duplex
 • Pleuritis exsudativa
 • Pleuritis haemorrhagica
 • Pleuritis purulenta
 • Pleuritis purulenta chron.
 • Pleuritis sinistra
 • Pleuritis tuberculosa
 • Pleuropneumonia
 • Pleuropneumonia chron.
 • Pleuropneumonia dext.
 • Pleuropneumonia dupl.
 • Pleuropneumonia inf.
 • Pleuropneumonia inf. dext.
 • Pleuropneumonia puerperalis
 • Pleuropneumonia sinistra (Pleuropneumonia sin.)
 • Pludselig død
 • Pludselig død af drik
 • Pludselig død efter badning
 • Pludselig død efter kort sygeleje
 • Pludselig død i barselseng
 • Pludselig død i puerperiet
 • Pludselig død i rekonvalescens efter influenza
 • Pludselig Død med Krampeanfald
 • Pludselig død som følge af en stærk hæmolyse
 • Pludselig død uden foregående sygdom
 • Pludselig død uden iagttaget Sygdom
 • Pludselig død uden kendt årsag
 • Pludselig død uden Lægebehandling
 • Pludselig død under søvn
 • Pludselig død, formentlig sygdom
 • Pludselig eklampsi
 • Pludselige Kramper
 • Pneumatosis
 • Pneumokok peritonitis
 • Pneumokoksepsis
 • Pneumonia
 • Pneumonia acuta
 • Pneumonia acuta in chron.
 • Pneumonia biliosa
 • Pneumonia bronchialis
 • Pneumonia capillaris
 • Pneumonia catarrhalis (Pneumonia cath.)
 • Pneumonia catarrhalis acuta (Pneumonia catarrh. acut.)
 • Pneumonia catarrhalis dext.
 • Pneumonia catarrhalis duplex
 • Pneumonia catarrhalis in bronchitide chronica
 • Pneumonia catarrhalis in morbilli
 • Pneumonia catarrhalis in tussi convulsiva
 • Pneumonia catarrhalis post morbilli
 • Pneumonia catarrhalis sin.
 • Pneumonia cerebralis
 • Pneumonia chron. post influenza
 • Pneumonia chronica (Pneumonia chr.)
 • Pneumonia croup. sinistra post Influenza
 • Pneumonia crouposa (Pneumonia croup., Pneum. croup.)
 • Pneumonia crouposa dextr.
 • Pneumonia crouposa duplex
 • Pneumonia crouposa in graviditate
 • Pneumonia crouposa in puerperio
 • Pneumonia crouposa lobaris inferior dext. (Pneumonia croup. lob. Inf. dext.)
 • Pneumonia crouposa lobaris inferior duplex
 • Pneumonia crouposa lobaris sup.
 • Pneumonia crouposa post erysip.
 • Pneumonia crouposa pulm.
 • Pneumonia crouposa pulm. dext.
 • Pneumonia crouposa sin.
 • Pneumonia crouposa sin. et dext.
 • Pneumonia crouposa totalis dext.
 • Pneumonia crouposa totalis dext. et lobus sup. sin.
 • Pneumonia dext.
 • Pneumonia dext. totalis
 • Pneumonia dupl. post influenza
 • Pneumonia dupl. tuberculosa
 • Pneumonia duplex
 • Pneumonia duplex acuta (Pneumonia dupl. acut.)
 • Pneumonia efter mæslinger (Pneumonia efter morbilli)
 • Pneumonia fibrosa sin.
 • Pneumonia gangraenosa
 • Pneumonia hypostatica (Pneumonia hypostat.)
 • Pneumonia hypostatica dextra
 • Pneumonia hypostatica duplex
 • Pneumonia hypostatica sin.
 • Pneumonia in bronchitis
 • Pneumonia in delir. trem.
 • Pneumonia in diabetes mellitus
 • Pneumonia in Enteritis
 • Pneumonia in Influenza
 • Pneumonia in Morbilli
 • Pneumonia in senio
 • Pneumonia incipiens (Pneumonia incip.)
 • Pneumonia inf. dext.
 • Pneumonia inf. sin.
 • Pneumonia interstitialis
 • Pneumonia lob. sup.
 • Pneumonia lobularis
 • Pneumonia lobularis dext.
 • Pneumonia lobularis in Influenza
 • Pneumonia lobularis inf. dext.
 • Pneumonia lobularis pulm.
 • Pneumonia lobularis supp. dext.
 • Pneumonia metastatica
 • Pneumonia migrans
 • Pneumonia morbillosa
 • Pneumonia ossium et pulmonum
 • Pneumonia post morbilli
 • Pneumonia post operationem
 • Pneumonia post operationem cholelithiasis
 • Pneumonia pulm. sin.
 • Pneumonia pulmonum (Pneumonia pulm.)
 • Pneumonia pulmonum dext. (Pneumonia pulm. dext.)
 • Pneumonia purulenta
 • Pneumonia senilis
 • Pneumonia septica
 • Pneumonia sinistra (Pneumonia sin.)
 • Pneumonia sub finem
 • Pneumonia suppurativa sin. (Pneumonia sup. sin.)
 • Pneumonia terminalis
 • Pneumonia totalis dext. croup.
 • Pneumonia tub. dext.
 • Pneumonia tuberculosa (Tuberkuløs Pneumoni)
 • Pneumonia variae
 • Pneumorrhagia
 • Pneumothorax
 • Podagra retropulsa
 • Polio
 • Poliomyelitis
 • Poliomyelitis acuta
 • Poliomyelitis anterior acuta (Poliomyelitis a.a.)
 • Polyarthritis chron.
 • Polyarthritis deformans
 • Polyarthritis purulenta
 • Polyarthritis rheumatica
 • Polyarthritis rheumatica chron.
 • Polyencephalitis superior
 • Polyneuritis
 • Polyneuritis multiplex
 • Polypi recti
 • Polypus
 • Polypus nasi
 • Postoperativ marasmus
 • Praematurus natus
 • Primær akut børneparalyse
 • Proctitis chronica (Proktitis chron.)
 • Proctitis et periproctitis tuberculosa
 • Profus diarré
 • Progressiv bulbærparalyse
 • Progressiv general paralyse
 • Progressiv Muskelatrofi
 • Prolapsus umbilicalis
 • Prolapsus uteri
 • Prosopalgi
 • Prostatectomia (Prostatektomi)
 • Prostatitis
 • Prostatitis chron.
 • Protraheret fødsel
 • Prurigo hebrae
 • Præcipitatio
 • Pseudobulbærparalyse
 • Pseudocroup
 • Pseudohypertrophia muscularis
 • Pseudoleuchaemia (Pseudoleukaemia)
 • Pseudoleuchaemia glandularis
 • Pseudoleukaemia lienalis
 • Pseudomyxoma ovarii et peritonei
 • Puerperalfeber
 • Puerperalia
 • Puerperalpsykose
 • Pulmonia catarrhalis (Pulmonia catarrh.)
 • Pulmonia crouposa (Pulmon. crouposa)
 • Pulmonia crouposa sin.
 • Pulmonia dextra
 • Pulmonia in rachitide
 • Pulsåresvulst
 • Purpura
 • Purpura haemorrhagica
 • Purulent Bronchitis
 • Purulent Infection
 • Putrid infektion
 • Pyaemia (Pyæmi)
 • Pyaemia chron.
 • Pyaemia e ostitide maxillae
 • Pyaemia gonorrhoica
 • Pyaemia in otit. media
 • Pyaemia puerperalis (Pyaemia in puerperio)
 • Pyarthrosis
 • Pyarthrosis genus
 • Pyarthrus
 • Pyelitis
 • Pyelitis calculosa
 • Pyelitis chronica
 • Pyelitis duplex
 • Pyelitis suppurativa
 • Pyelocystitis
 • Pyelonephritis
 • Pyelonephritis calculosa
 • Pyelonephritis calculosa duplex
 • Pyelonephritis chron.
 • Pyelonephritis in graviditate
 • Pylephlebitis
 • Pylephlebitis suppurativa
 • Pyocardium
 • Pyocele
 • Pyodermi
 • Pyometra
 • Pyonephritis duplex
 • Pyonephrosis
 • Pyonephrosis calculosa
 • Pyonephrosis dext.
 • Pyophlebitis pelvica
 • Pyoplania
 • Pyopneumothorax
 • Pyopneumothorax sin.
 • Pyosalpingitis
 • Pyosalpingitis duplex
 • Pyosalpinx
 • Pyosalpinx duplex
 • Pystitis
 • Pyuria
 • Påkørsel
 • Påkørt af en omnibus
 • Påkørt af en sporvogn
 • Påkørt af toget
 • Rachitis (Rakitis, Rhachitis)
 • Rachitis gravis
 • Rachitis sequelae
 • Raserianfald
 • Recidiv efter extirpation af en sarcomatøs nyre
 • Recidiv efter Operation
 • Religiøst vanvid
 • Renovationsmand
 • Resectio ventriculi
 • Respirationsparalyse
 • Retentio urinae
 • Retentio urinae prostatica
 • Retroflexio uteri fixata
 • Revolverskud gennem højre tinding
 • Rheumatica
 • Rheumatisk Anfald
 • Rheumatisk Feber
 • Rheumatisme
 • Rheumatisme i hjertet
 • Rheumatismus articularis febrilis
 • Rheumatismus cerebralis
 • Rheumatismus chron.
 • Rheumatismus deformans chron.
 • Rheumatismus febrilis
 • Rheumatismus pedis
 • Ribben-Bækkenbrud
 • Rigor cadaverosus
 • Rosen
 • Rosen på hovedet
 • Rosenfeber
 • Rosensår
 • Rumperet aneurisme i brystet
 • Rupt. tent. duplex
 • Ruptur af indre organer
 • Ruptur af Ovariecyste
 • Ruptura aneurysmatis
 • Ruptura aortae
 • Ruptura colli uteri
 • Ruptura cordis
 • Ruptura funiculi
 • Ruptura hepatis
 • Ruptura intestin. jejuni duplex
 • Ruptura intestini
 • Ruptura intestini c. peritonitis
 • Ruptura pulmon. dext.
 • Ruptura pyosalpingitis
 • Ruptura tentorii (Rupt. tent.)
 • Ruptura tumoris
 • Ruptura urethrae
 • Ruptura uteri
 • Ruptura uteri completa
 • Ruptura uteri in partu
 • Ruptura vesicae
 • Rygmarvsaffektion
 • Rygmarvsbetændelse
 • Rygmarvslidelse
 • Rygmarvssygdom
 • Rygmarvstæring
 • Rygmarvsvandsot
 • Rygradskrumning
 • Rygsøjletuberkulose
 • Rødlinger (Røde hunde)
 • Røgforgiftning
 • S romanum tortum
 • Salpingitis
 • Salpingitis duplex
 • Salpingitis purulenta
 • Salpingitis purulenta operat.
 • Salpingitis tuberculosa
 • Salpingo-oophoritis
 • Saltsyreforgiftning (Forgiftning ved saltsyre)
 • Sandsynligvis alkoholisme
 • Sandsynligvis hjertesygdom
 • Sandsynligvis morbus cordis
 • Sandsynligvis mors in ebrietate
 • Sandsynligvis sygelig sjælstilstand
 • Sankt Vejtsdans
 • Sarcoma (Sarkoma)
 • Sarcoma abdominis
 • Sarcoma axillae dext.
 • Sarcoma brachii
 • Sarcoma colli
 • Sarcoma columnae dorsalis
 • Sarcoma costarum
 • Sarcoma cruris
 • Sarcoma cystis ovarii
 • Sarcoma extremitatis inf. dext.
 • Sarcoma faciei
 • Sarcoma faucium et colli
 • Sarcoma femoris
 • Sarcoma femoris dext.
 • Sarcoma glandularum
 • Sarcoma glandularum colli
 • Sarcoma hepatis
 • Sarcoma humeri
 • Sarcoma i lungen
 • Sarcoma mammae
 • Sarcoma maxillae inf. et sup.
 • Sarcoma maxillae sin.
 • Sarcoma maxillae sup. et faciei
 • Sarcoma mediastini
 • Sarcoma metastatica pulmonum
 • Sarcoma multiplex
 • Sarcoma nasi
 • Sarcoma orbitae
 • Sarcoma orbitalis
 • Sarcoma ossis femoris
 • Sarcoma ossis sacri
 • Sarcoma ovarii
 • Sarcoma pelvis
 • Sarcoma pleurae
 • Sarcoma prostatae
 • Sarcoma pulmon.
 • Sarcoma pulmon. dext.
 • Sarcoma reg. ileocoecalis
 • Sarcoma reg. submaxillae
 • Sarcoma renis
 • Sarcoma renis et ossis ilii
 • Sarcoma renum
 • Sarcoma retroperitonealis
 • Sarcoma testiculi, columnae et hepatis
 • Sarcoma testis
 • Sarcoma testis et abdominis
 • Sarcoma tibiae
 • Sarcoma tracheae
 • Sarcoma universalis
 • Sarcoma uteri
 • Sarcoma vesicae
 • Sarcoma?
 • Sarcomata
 • Sarcomata abdominis et hepatis
 • Sarcomata faciei
 • Sarcomatosis (Sarkomatosis)
 • Sarcomatosis cutis
 • Sarcomatosis hepatis
 • Sarcomatosis post osteosarcoma
 • Sarcomatosis post sarcoma femoris
 • Sarcomatosis universalis
 • Sarcomatosis universalis post tumorem melanosarcomat. g??
 • Sarkom i underlivet
 • Scabies
 • Scarlatina
 • Scarlatina duplex
 • Scarlatina maligna
 • Scarlatina puerperalis (Scarlatina in puerperio)
 • Scarlatina? in puerperio
 • Scirrhus
 • Scirrhus abdominalis
 • Scirrhus hepatis
 • Scirrhus intestinorum
 • Scirrhus mammae
 • Scirrhus mammae et abdominis
 • Scirrhus mesenterii
 • Scirrhus uteri
 • Scirrhus ventriculi
 • Scirrhus vesicae
 • Sclerema
 • Sclerema neonatorum
 • Sclerose af hjertets arterier
 • Sclerosis amyotrophica lateralis
 • Sclerosis art. coron.
 • Sclerosis arteriae et aortae
 • Sclerosis cerebri
 • Sclerosis cerebri chron.
 • Sclerosis cordis
 • Sclerosis disseminata
 • Sclerosis disseminata cerebrospinalis
 • Sclerosis in plaques
 • Scoliosis (Skoliosis)
 • Scorbutus (Skorbut, Skørbug)
 • Scrofulosis (Scrophulosis)
 • Scrofulosis universalis
 • Sectio alta
 • Selvbebrejdelse
 • Selvmord
 • Selvmord ved at lade sig overkøre af Toget
 • Selvmord ved Belysningsgas (Lysgas)
 • Selvmord ved cyankalium
 • Selvmord ved drukning
 • Selvmord ved Gasforgiftning
 • Selvmord ved gift
 • Selvmord ved hængning
 • Selvmord ved hængning i anfald af sindssyge
 • Selvmord ved kulilteforgiftning
 • Selvmord ved nedstyrtning
 • Selvmord ved overskæring af halsen
 • Selvmord ved overskæring af halsårerne
 • Selvmord ved overskæring af pulsåre
 • Selvmord ved skud
 • Selvmord ved Skud i Underlivet
 • Selvmord ved skudsår
 • Selvmord ved skydning
 • Selvmord?
 • Senectus
 • Senilia
 • Senilitas
 • Sepsis
 • Sepsis acuta
 • Sepsis e appendicitide phlegmonosa
 • Sepsis efter kejsersnit
 • Sepsis et pneumonia post sectionem caesaream (Kejsersnit)
 • Sepsis intestinalis
 • Sepsis osteomyelitis calcanei
 • Sepsis post operationem (Sepsis p. op.)
 • Sepsis puerperalis
 • Septicaemia (kryptogenetisk)
 • Septicaemia (Septichæmia, Septikæmi)
 • Septicaemia post ambustionem
 • Septicaemia post perforationem uteri et amputationem colli uteri
 • Septicaemia post pneumonia croup.
 • Septicaemia puerperalis
 • Septichopyaemia (Septicopyæmi)
 • Septicopyæmia acuta
 • Septicopyæmia post stomatitis
 • Septikæmi efter operation
 • Septisk endocarditis
 • Septisk enteritis
 • Septisk shock
 • Septisk tilfælde
 • Septomeningitis ex otitide
 • Sequelae
 • Sequelae ambustionis
 • Sequelae amputationis cruris
 • Sequelae apoplexiae (Seq. apoplexiae, Apoplexia sequelae)
 • Sequelae apoplexiae cerebri (Apoplexia cerebri sequelae)
 • Sequelae appendectomiae
 • Sequelae asphyxiae
 • Sequelae cancri mammae (Seq. cancer mammae)
 • Sequelae cancri mammae sin. (Seq. cancer mammae sin.)
 • Sequelae colotomiae
 • Sequelae contusionis capitis
 • Sequelae contusionis coxae
 • Sequelae coxitis (Seq. coxitis)
 • Sequelae dentitionis
 • Sequelae diphteriae (Diphteritis seqv.)
 • Sequelae diphteriae fauc.
 • Sequelae emboliae cerebri
 • Sequelae emollitionum
 • Sequelae empyemae pleurae
 • Sequelae febris rheumaticae
 • Sequelae fistulae stercoralis
 • Sequelae fracturae colli femoris
 • Sequelae fracturae columnae
 • Sequelae fracturae complic. et contusionis et dilacerationis
 • Sequelae fracturae pelvis
 • Sequelae haematemesis (Hæmatemesis seq.)
 • Sequelae haematocele periuterina
 • Sequelae haemorrhagiae cerebri
 • Sequelae icteri (Icterus seq.)
 • Sequelae influenzae (Influenza seq.)
 • Sequelae laparotomiae
 • Sequelae malariae (Malaria sequelae)
 • Sequelae meningitis cerebrospinalis
 • Sequelae nephritis
 • Sequelae operationis
 • Sequelae osteosarcomat. femoris
 • Sequelae osteotomiae femoris
 • Sequelae partus I prolongatus
 • Sequelae perforationis proc. vermiformis
 • Sequelae peritonitis et appendicitis
 • Sequelae pneumoniae catarrhalis
 • Sequelae post praematurus
 • Sequelae resectionis ventriculi et coli
 • Sequelae scarlatinae
 • Sequelae senectutis (Sequelae senilitatis)
 • Sequelae tetani neonatorum
 • Sequelae tuberculosis pulmonum
 • Sequelae tuberculosis renum
 • Sequelae ulceris ventriculi perfor.
 • Seqv. gangraenae pectoris
 • Shock
 • Shock post ovariotomiam
 • Sindsforvirring
 • Sindssvaghed
 • Sindssygdom
 • Sinustrombose
 • Skam og sorg over tilbøjelighed til nydelse af alkohol
 • Skam over arrestation
 • Skarlagensfeber
 • Skindød
 • Skindød ved Fødslen
 • Skoldning
 • Skovtaksator
 • Skrumpenyre
 • Skråleje
 • Skud
 • Skud gennem munden
 • Skud i Hjerteregionen
 • Skudsår
 • Skudsår gennem lungen
 • Skudsår gennem munden og kraniet
 • Skudsår i brystet
 • Skudsår i hjernen (Skudlæsion af hjernen)
 • Skudsår i hjerteregionen ved ictus cordis
 • Skudsår i hjertet
 • Skudsår i hovedet
 • Skudsår i tindingen
 • Skudsår med kompliceret brud af kraniet og hjernekontusion
 • Skudt
 • Skudt sig i Hovedet
 • Skuespildirektør
 • Skydning
 • Skålkopper (Skoldkopper)
 • Slag
 • Slag i øjet
 • Slagflod
 • Slagtilfælde
 • Slet ernæring
 • Slimfeber
 • Slugt en ballon
 • Snigfeber
 • Snit med en barberkniv
 • Snitsår
 • Snitsår i halsen
 • Snive
 • Sorg over ægtefællens død
 • Spaltet gane
 • Spasmi gastrici
 • Spasmi in dentitione
 • Spasmus (Spasma)
 • Spasmus glottidis
 • Spastisk spinalparalyse
 • Spedalskhed
 • Spina bifida
 • Spiserørskræft
 • Spondylarthrocace
 • Spondylitis
 • Spondylitis cerebralis
 • Spondylitis cervicalis
 • Spondylitis lumb.
 • Spondylitis suppurativa
 • Spondylitis tuberculosa cervicalis
 • Sprængning af kraniet, underkæben og kinderne
 • Stasis hepatis
 • Stasis hepatis et lienis et renum
 • Stasis org. et oedema pulm. mag. gr.
 • Stasis organorum m. gr.
 • Stasis pulmonum
 • Status epilepticus
 • Status puerperalis
 • Steatosis hepatis
 • Sten
 • Stenocardia
 • Stenosis
 • Stenosis aortae
 • Stenosis colli
 • Stenosis ducti choledochi
 • Stenosis intestinalis
 • Stenosis intestinalis congenita
 • Stenosis laryngis
 • Stenosis mitralis
 • Stenosis oesophagi
 • Stenosis oesophagi congenita
 • Stenosis pylori (Pylorostenosis)
 • Stenosis pylori congenit.
 • Stenosis tracheae
 • Stikflod
 • Stiksår i hjertet
 • Stivkrampe
 • Stomakace (Stomacace)
 • Stomatitis
 • Stomatitis aphthosa
 • Stomatitis ulcerosa
 • Stomatomycosis (Stomatomykose)
 • Stort abdominalbrok
 • Strangulatio (Strangulation)
 • Streptokokforgiftning
 • Strictura (Strictur)
 • Strictura cicatricialis oesophagi post cauterisationem
 • Strictura coli
 • Strictura intestinalis cancrosa
 • Strictura intestini
 • Strictura oesophagi (Strictura øsophagi)
 • Strictura recti
 • Strictura traumatica urethrae
 • Strictura urethrae
 • Stridor laryngis
 • Striktur af tarmen
 • Striktur i ventriklen
 • Strubebetændelse
 • Strubehoste
 • Strubekatar
 • Strubekramper
 • Strubekræft
 • Strubesygdom
 • Strubetuberkulose
 • Strubetæring
 • Strubevattersot
 • Struma
 • Struma maligna
 • Struma permagna
 • Struma pylori
 • Stærk udbredt Forbrænding af Huden
 • Stærk åndenød på grund af svulst af bronkialkirtlerne
 • Stærke Contusioner af Hoved, Bryst og Underliv
 • Stærkt temperaturfald uden påviselig årsag
 • Subileus
 • Submersio
 • Suffocatio
 • Suffocatio cordis
 • Suffocatio in debilitate congenita
 • Suicidium
 • Suicidium (Suspensio)
 • Suicidium per strangulationem
 • Suicidium per vulnus
 • Suicidium?
 • Sukkersot
 • Sukkersyge
 • Suppressio urinae
 • Suppuratio interna oculi
 • Suppuration
 • Suppuration i næsens bihuler
 • Suppuration på hovedet
 • Suppurationes variae
 • Suppurativ ledbetændelse
 • Suspensio
 • Svag fra Fødslen
 • Svagelighed
 • Svaghed
 • Svaghed efter Fødslen
 • Svindsot
 • Svovlsyreforgiftning
 • Svulst af ovariet
 • Svulst i brysthulen
 • Svulst i Hjernen
 • Svulst i højre side
 • Svulst i nyren
 • Svulst i struben
 • Svulst i svælget
 • Svulst i Tyktarmen
 • Svulst i underlivet
 • Svulst på halsen
 • Svulster i maven og leveren
 • Svækkelse
 • Svækkelse efter apopleksi
 • Svækkelse efter fractura colli femoris
 • Svækkelse efter kighoste
 • Svækkelse efter pleuritis
 • Sygdom
 • Sygdom i centralnervesystemet
 • Sygdom i ryggen
 • Sygelighed
 • Symphysis pericardii
 • Syphilis (Syfilis)
 • Syphilis acquisita
 • Syphilis aphta
 • Syphilis congenita
 • Syphilis III
 • Syreforgiftning (Forgiftning ved syre)
 • Sædestilling
 • Sår i baghovedet
 • Sår i knæet
 • Sår i maven
 • Sår i panden
 • Sår i tarmkanalen
 • Sår og betændelse i albueleddet
 • Sår på tarmene
 • Tabes
 • Tabes dorsalis
 • Tabes glandularis
 • Tabes infantilis
 • Tabes medullaris
 • Tabes mesaraica
 • Tandanomalier
 • Tandbesværligheder
 • Tandbrud
 • Tandbrud med krampe
 • Tangforløsning
 • Tarm- og brystkatar
 • Tarm-Blærephistel
 • Tarm-Indkrængning
 • Tarmaffektion
 • Tarmbetændelse
 • Tarmblødning
 • Tarmforsnævring
 • Tarmforstoppelse
 • Tarminvagination
 • Tarmkatar (Tarmcatarrh)
 • Tarmkatar med krampe
 • Tarmkræft
 • Tarmocclusion (Tarmokklusion)
 • Tarmparalyse
 • Tarmparese post laparotomiam
 • Tarmperforation
 • Tarmslyng (Tarmslyngning)
 • Tarmslyng efter diarré
 • Tarmsprængning
 • Tarmsygdom
 • Tarmsår
 • Tarmtilfælde
 • Tarmtuberkulose
 • Tarmtæring
 • Tegn paa Læsion af Hjernen
 • Tentamen
 • Tertiær Syphilis
 • Tetania (Tetani)
 • Tetanus
 • Tetanus in amputatione cruris
 • Tetanus neonatorum (Tetanus neonat.)
 • Tetanus post fracturam complicat. hallucis
 • Tetanus rheumaticus
 • Tetanus traumatica
 • Thrombose af underekstremitet
 • Thrombosis (Trombosis)
 • Thrombosis aortae
 • Thrombosis art. cerebri
 • Thrombosis art. pulm.
 • Thrombosis arteriae coronariae (Thrombosis art. coron., Thrombosis a. coron.)
 • Thrombosis cerebri
 • Thrombosis extrem. inf.
 • Thrombosis extremitatis inf. dext.
 • Thrombosis sin. cerebralium
 • Thrombosis sinus transversi
 • Thrombosis venae
 • Thrombosis venae cavae infer.
 • Thrombosis venae cavae infer.
 • Thrombosis venae femoralis
 • Thrombosis venae iliacae
 • Thrombosis aa. coron.
 • Thymus
 • Tillukning af endetarmen
 • Tillukning af spiserør og endetarm
 • Tillukning af spiserøret
 • Tiltagende afkræftelse
 • Tiltagende blodmangel og afkræftelse
 • Torsio mesenterii
 • Total Lungeatelectase
 • Tracheitis
 • Tracheitis febrilis
 • Tracheobronchitis
 • Tracheobronchitis membranacea
 • Tracheobronchitis pulm.
 • Tracheotomi
 • Trafikulykke
 • Trismus
 • Trismus neonatorum
 • Trøske
 • Tuberculosis (Tuberkulose)
 • Tuberculosis abdominalis
 • Tuberculosis abdominalis chron.
 • Tuberculosis acuta
 • Tuberculosis cavernosa pulm.
 • Tuberculosis cerebri
 • Tuberculosis chron.
 • Tuberculosis cordis
 • Tuberculosis coxae et pulmonum
 • Tuberculosis duplex
 • Tuberculosis faucium
 • Tuberculosis generalis
 • Tuberculosis genus
 • Tuberculosis genus dext.
 • Tuberculosis genus et pulmonum
 • Tuberculosis glandulae bronchialis et cervicalis
 • Tuberculosis glandulae bronchialis et pulmon.
 • Tuberculosis glandulae colli
 • Tuberculosis glandularis
 • Tuberculosis intest. et peritonei
 • Tuberculosis intest. et pulmonum
 • Tuberculosis intestinalis
 • Tuberculosis intestinalis et laryngis
 • Tuberculosis intestini
 • Tuberculosis intestini miliaris acuta
 • Tuberculosis laryngis (Tub. laryng.)
 • Tuberculosis miliaris
 • Tuberculosis miliaris acuta
 • Tuberculosis miliaris acuta post morbilli
 • Tuberculosis miliaris acuta pulmonum
 • Tuberculosis miliaris in meningitis
 • Tuberculosis miliaris in palato
 • Tuberculosis miliaris pulm.
 • Tuberculosis miliaris universalis
 • Tuberculosis organorum
 • Tuberculosis organorum omnium
 • Tuberculosis ossium et pulm.
 • Tuberculosis osteitis
 • Tuberculosis pedis
 • Tuberculosis pedis et pulmonum
 • Tuberculosis pedis sin. et intestini
 • Tuberculosis pelvis
 • Tuberculosis pericardii
 • Tuberculosis periton. ileocoecalis
 • Tuberculosis peritonei
 • Tuberculosis pleurae
 • Tuberculosis pulm. et abdominis
 • Tuberculosis pulm. et universalis
 • Tuberculosis pulmon. et laryngis et intestin.
 • Tuberculosis pulmonum (Tubercul. pulm., Tub. pulm.)
 • Tuberculosis pulmonum acuta
 • Tuberculosis pulmonum cavernosa dupl.
 • Tuberculosis pulmonum dext. (Tub. pulm. dext.)
 • Tuberculosis pulmonum duplex (Tuberculosis pulm. dupl.)
 • Tuberculosis pulmonum duplex cavernosa
 • Tuberculosis pulmonum et cerebri (Tub. pulm. et cerebri)
 • Tuberculosis pulmonum et chron.
 • Tuberculosis pulmonum et faucium
 • Tuberculosis pulmonum et glandul.
 • Tuberculosis pulmonum et hepatis et renum et intestin.
 • Tuberculosis pulmonum et intest. et genitalium
 • Tuberculosis pulmonum et intestini (Tub. pulm. et intestin.)
 • Tuberculosis pulmonum et intestini et peritonei
 • Tuberculosis pulmonum et intestini et urogenitalis
 • Tuberculosis pulmonum et intestini et urogenitalis et cubiti
 • Tuberculosis pulmonum et laryngis (Tub. pulmon. et laryngis)
 • Tuberculosis pulmonum et laryngis et urogenitalis
 • Tuberculosis pulmonum et ossis femoris
 • Tuberculosis pulmonum et ossium et intestini
 • Tuberculosis pulmonum et pericardii
 • Tuberculosis pulmonum et peritonei (Tub. pulm. et periton.)
 • Tuberculosis pulmonum et pleurae et peritonei
 • Tuberculosis pulmonum et renis (Tub. pulm. et renis)
 • Tuberculosis pulmonum et renis et intestini (Tub. pulm. et renis et intestin.)
 • Tuberculosis pulmonum et renum et vesicae
 • Tuberculosis pulmonum et vesicae (Tub. pulm. et vesicae)
 • Tuberculosis pulmonum et vesicae (Tub. pulm. et vesicae)
 • Tuberculosis pulmonum incipiens
 • Tuberculosis pulmonum utriusque (Tuberculosis pulm. utr.)
 • Tuberculosis renis
 • Tuberculosis renis sin.
 • Tuberculosis renum
 • Tuberculosis renum et intestin.
 • Tuberculosis renum et vesicae magnu gradu
 • Tuberculosis renum et vesicae urinariae
 • Tuberculosis retroperitonealis
 • Tuberculosis universalis
 • Tuberculosis urogenitalis
 • Tuberculosis variae
 • Tuberculosis vertebrae dorsalis VII & VIII
 • Tuberculosis vetus
 • Tuberkler i hjernen
 • Tuberkulose i lungehinden
 • Tuberkulose i tarm og indre organer
 • Tuberkuløs benbetændelse
 • Tuberkuløs Diarrhé
 • Tuberkuløs hjernebetændelse
 • Tuberkuløs hoftebetændelse
 • Tuberkuløs hofteleds- og lårbensbetændelse
 • Tuberkuløs hoftelidelse
 • Tuberkuløse ulcerationer
 • Tumor
 • Tumor abdominis
 • Tumor albus
 • Tumor albus genus
 • Tumor albus genus et humeri
 • Tumor cancrosus
 • Tumor cancrosus abdominis
 • Tumor cancrosus colli
 • Tumor cancrosus hepatis
 • Tumor cancrosus ovarii
 • Tumor cancrosus pulmon.
 • Tumor cerebelli
 • Tumor cerebri
 • Tumor chronicus glandulae thyroideae
 • Tumor coli sigmoidei
 • Tumor colli
 • Tumor columnae
 • Tumor columnae vertebralis
 • Tumor cranii
 • Tumor cyst. ovarii
 • Tumor cysticum renis ??
 • Tumor cysticus ovarii operat.
 • Tumor dorsi
 • Tumor durae matris
 • Tumor fibrocysticus uteri
 • Tumor glandulae ingv. carcinomatos.
 • Tumor hepatis
 • Tumor hepatis et lienis lueticus
 • Tumor hypophysis
 • Tumor inguinalis
 • Tumor intracranialis
 • Tumor intract.
 • Tumor intrauterinus
 • Tumor laryngis
 • Tumor lienis
 • Tumor linguae
 • Tumor malignus columnae
 • Tumor mediastini
 • Tumor mediastini anterior.
 • Tumor medullae spinalis
 • Tumor nasopharyngis malignus
 • Tumor ovarii
 • Tumor ovarii et uteri
 • Tumor pancreatis
 • Tumor parovarialis
 • Tumor pelvis
 • Tumor pelvis et intestini crassi
 • Tumor pharyngis
 • Tumor pulm.
 • Tumor recti
 • Tumor regionis cervicalis
 • Tumor renis
 • Tumor sarcoma colli
 • Tumor scapulae et columnae vertebralis
 • Tumor scirrhosus abdominis
 • Tumor scrotalis
 • Tumor thoracis
 • Tumor uteri
 • Tumor ventriculi
 • Tumor vesicae
 • Tumores abdominis
 • Tumores albi
 • Tumores fibrosi uteri
 • Tumores haemorrhoidales
 • Tungsind
 • Tussis
 • Tussis convulsiva
 • Tussis pulm.
 • Tyktarmsbetændelse
 • Tympanitis
 • Typhlitis
 • Typhoid Feber
 • Typhus (Tyfus)
 • Typhus abdominalis
 • Typhus exanthematicus
 • Typhøs Feber
 • Typografsvend
 • Tæring
 • Tæring efter mæslinger
 • Uangiven Sygdom (Uang. Sygdom)
 • Ubekendt, muligvis diarré
 • Ubekjendt Infektion med afsluttende Pneumonia
 • Ubekjendt Aarsag
 • Ubekjendt, ikke egentlig syg
 • Ubestemmelig
 • Ubestemt
 • Udbredt Knusning af Hovedet
 • Udbredte paralyser efter difteritis
 • Udsvævende levned
 • Udtæring
 • Uenighed i Hjemmet
 • Ufuldbåren (Ufuldbårenhed)
 • Ufuldstændig respiration
 • Ukendt
 • Ukendt (Ubekjendt)
 • Ukendt, formentlig alkoholisme
 • Ukendt, formentlig drukning
 • Ulcera cruris
 • Ulcera crurum
 • Ulcera gangraenosa
 • Ulcera intestinalia
 • Ulcera recti
 • Ulcera tuberculosa axillae
 • Ulcera ventriculi
 • Ulcus
 • Ulcus cancrosum cruris
 • Ulcus cancrosum intestini crassi
 • Ulcus cancrosum mammae
 • Ulcus cancrosum ventriculi
 • Ulcus cancrosum vulvae
 • Ulcus cardiae
 • Ulcus chronicus (Ulcus chron.)
 • Ulcus chronicus ventriculi (Ulcus chron. Ventriculi)
 • Ulcus cruris
 • Ulcus cruris chron.
 • Ulcus cruris dext.
 • Ulcus duodeni
 • Ulcus duodeni cum hemorrhagia
 • Ulcus duodeni perforatum
 • Ulcus et cancer ventriculi
 • Ulcus gangraenosum
 • Ulcus gangraenosum cruris
 • Ulcus gangraenosum palati
 • Ulcus gangraenosum ped. (Ulcus gangræn. ped.)
 • Ulcus gangraenosum pharyngis et laryngis
 • Ulcus intestinalis
 • Ulcus laryngis
 • Ulcus oesophagi et ventriculi
 • Ulcus pedis
 • Ulcus perforans
 • Ulcus perforans ventriculi
 • Ulcus perforatum
 • Ulcus ventriculi (Ulcus vent.)
 • Ulcus ventriculi et duodeni
 • Ulcus ventriculi perfor.
 • Ulykkelig Hændelse
 • Ulykkelige familieforhold
 • Ulykkelige forhold
 • Ulykkeligt fald
 • Ulykkeligt tilfælde
 • Ulykkestilfælde
 • Ulykkestilfælde slugt Sutten til sin Flaske
 • Ulykkestilfælde ved Løbskkørsel
 • Ulykkestilfælde ved nedstyrtning af tømmer
 • Ulykkestilfælde ved overkørsel
 • Ulykkestilfælde?
 • Underlig sygdom
 • Underlivs Vattersot
 • Underlivsaffektion
 • Underlivsbetændelse
 • Underlivsbetændelse i barselssengen
 • Underlivsforhærdelse
 • Underlivskræft
 • Underlivslidelse
 • Underlivssvaghed
 • Underlivssvulst
 • Underlivssygdom
 • Underlivstilfælde
 • Underlivstuberkulose
 • Underlivstæring
 • Underlivsvattersot
 • Universel carcinose
 • Universel paralyse
 • Universel svækkelse
 • Uraemia (Uræmi)
 • Uraemia acuta (Uræmia acut.)
 • Uraemia chron.
 • Uraemia in nephritide chron.
 • Uranoplastik
 • Urinbesværligheder
 • Urinblærebetændelse
 • Urinblæresygdom
 • Urinretention med uræmi
 • Urogenital cancer
 • Uroplania
 • Uræmi efter urinretention
 • Uræmia vera
 • Uterinblødning
 • Utilfreds med sin stilling
 • Valvulær hjertesygdom
 • Vand i brystet
 • Vandkopper
 • Vandrende pneumoni
 • Vandrerosen
 • Vandsot
 • Vanskelig Fødsel
 • Varicella
 • Varices
 • Varices oesophagi
 • Varices oesophagi cum haemorrhagia magna
 • Variola vera
 • Variolae
 • Variolae confluentes
 • Vattersot
 • Venebetændelse
 • Veneficium
 • Veneficium acidi muriatici
 • Veneficium carbon. monoxydi
 • Veneficium opii
 • Veneficium solutionis hydrat. natrii
 • Venenum
 • Vildelser
 • Vitia innata
 • Vitia organicae abdominis
 • Vitium congenitum (Vitium congenit.)
 • Vitium cordis
 • Vitium cordis in neonatorum
 • Vitium cordis?
 • Vitium organicum cordis
 • Volvulus
 • Volvulus post laparotomiam
 • Volvulus sigmoidei romani (Volvulus S. romani)
 • Vomitus
 • Vulnera
 • Vulnera colli
 • Vulnera dilacerata manus
 • Vulnus
 • Vulnus capitis
 • Vulnus contus. capitis
 • Vulnus contusum genus
 • Vulnus contusum pedis
 • Vulnus digiti
 • Vulnus femoris
 • Vulnus perforans
 • Vulnus sclopetarium
 • Vulnus sclopetarium abdominis
 • Vulnus sclopetarium capitis
 • Vulnus sclopetarium pedis
 • Vådeskud
 • Wertheims operation
 • Zona (Zoster)
 • Æggestoksvattersot
 • Ægteskabelig sorg
 • Ægteskabelige stridigheder
 • Øjenbetændelse
 • Økonomisk bekymring
 • Økonomisk vanskelighed
 • Økonomiske sorger
 • Ørebetændelse
 • Åbent benbrud
 • Åbent brud af næseben
 • Åbent brud af pandeben
 • Åbent lårbensbrud
 • Åbent lårbrud
 • Åndedrætsbesvær
 • Åndedrætsbesvær på grund af opkastning
 • Aandelig og legemlig Svækkelse
 • Åndssvag
 • Årebetændelse
 • Åreforkalkning

Listen er udarbejdet af Eva Ersbøll.

Andre links og håndbøger