Begravelser i København

Fra Københavns Stadsarkiv Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Historisk rids

I 1760 blev Assistens Kirkegård indviet som kirkegård for flere københavnske kirker, der hver administrerede deres egen afdeling af kirkegården.- Fra 1805 blev der ført en fælles begravelsesprotokol for kirkegården. I 1861 blev der oprettet et kommunalt begravelseskontor, der førte protokol over samtlige anmeldte dødsfald og begravelser i København. På kontoret kunne man bestille og betale for ligkørsel, gravsteder, gravning af grave m.m.. Fra april 1970 blev begravelser på de københavnske kirkegårde ført alfabetisk på kartotekskort.

Gravsted

Protokollernes indhold har ændret sig gennem tiden:

 • 1805-60 Kun begravelser på Assistens Kirkegård
 • 1861-86 Begravelser på Københavns Kommunes kirkegårde (ikke begravelser på katolske, militære og mosaiske kirkegårde) samt dødsfald anmeldt til begravelsesvæsenet
 • 1887-1975 Samtlige dødsfald og begravelser i København
 • 1976-87 Begravelser på Københavns Kommunes kirkegårde (ikke Holmens og Garnisons kirkegårde) samt brændinger i kommunens krematorier


Sådan søger du i begravelsesprotokollerne

Det skal du vide på forhånd

 • Navn (for kvinder giftenavn)
 • Et omtrentligt årstal

Oplysninger i registrene:

De alfabetiske navneregistre er delt i mænd og kvinder. For mændene søger du under

 • efternavn
 • erhverv
 • initialer for deres fornavne.

for kvinderne søger du under:

 • efternavn (gifte kvinder under deres giftenavn)
 • ægteskabelig stilling
 • initialer for deres fornavne.

Årstal og løbenummer i registeret refererer til løbenummeret i begravelsesprotokollen fra samme år.

Vær opmærksom på at i 1805-1945/46 findes børn under 12 år ikke i registrene, men de er indført i begravelsesprotokollerne.

Protokollerne 1903-76 er inddelt efter finansår (1 april - 31.marts), så en begravelse fra f.eks. 10. marts 1910 skal findes under 1909-10.

Oplysninger i begravelsesprotokollerne:

 • Navn
 • Alder (fra 1913 fødselsdato)
 • Fødested (fra 1913)
 • Erhverv (1805-55 og fra 1861)
 • Dødsdato
 • Dødsårsag (til 1965)
 • Begravelsesdato og sted
 • Adresse og sogn ved dødsfaldet

Se også

Gravstedsskødeprotokoller 1777-1882, som er opstillet på Stadsarkivets læsesal

Protokollerne omfatter ejendomsgravsteder på Assistens Kirkegård og er opdelt efter sogn. Protokollerne giver oplysninger om:

 • hvornår kisten er nedsat på kirkegården
 • om hvilke personer, der ligger i gravstedet.

Protokollerne giver ikke oplysninger om dødsdatoen. Registeret til skødeprotokollerne er et seddelregister, der også omfatter børn. Gifte kvinders pigenavn er ofte anført. Du finder protokoller og seddelregister på Stadsarkivets læsesal.

Brændingsprotokoller for Nordre Fasanvej krematorium/Bispebjerg krematorium 1893-1987 og Sundby krematorium 1931-1987, som er opstillet på Stadsarkivets læsesal.

Brændingsprotokollerne indeholder:

 • Brændings/løbenr (fra begravelsesprotokollen),
 • afdødes navn,
 • dødssted,
 • ligbrændingsdato,
 • anbringelsessted
 • dato for ligbrændingstilladelse.

For perioden op til 1.4.1930 og igen fra 6.11.1968 svarer nummeret i begravelsesprotokollen til det ikke fortløbende nummer i brændingsprotokollen. I den mellemliggende periode svarer R-nummeret i begravelsesprotokollen til det ikke fortløbende nummer i brændingsprotokollen.

Tips

Finder du ikke det, du søger:

Før 1805 kan du prøve at se i Kirkepatronatsarkiverne eller gravstedsskødeprotokoller.

1861-1886: I den periode findes fattige, militærpersoner og medlemmer af ikke-protestantiske trossamfund, der har deres egne kirkegårde, ikke i begravelsesprotokollerne. Det kan her være nødvendigt at kontakte de respektive kirkegårde.

Vesterbro før 1877: Indtil Matthæus Sogn blev oprettet i 1877, hørte Vesterbro til Frederiksberg sogn. Begravelserne skal derfor søges i Frederiksberg kirkebog.

Oplysninger om begravelser efter 1987 kan fås ved henvendelse til Center for Kirkegårde, Bispebjerg Kirkegård, Frederiksborgvej 125, 2400 Kbh. NV., Telefon 8233 4600

Oplysninger om begravelser på Frederiksberg efter ca. 1860 kan fås ved henvendelse til Frederiksberg Stadsarkiv,Rådhuset, 2000 Frederiksberg, Telefon 38 21 21 49

Ønsker du at finde oplysninger om, hvor de personer, du har søgt i begravelsesprotokollerne, boede i København, kan det for perioden 1890-1923 være en idé at se i Politiets registerblade.

For den efterfølgende periode 1923 -1957 kan du følge personerne i Folkeregistrets kort over alle københavnere

Hjælpemidler

 • V. Richter: 100 års dødsfald i Danmark 1761-1890. Bogen er udarbejdet på grundlag af dødsannoncer i dagblade og indeholder en alfabetisk fortegnelse over døde med angivelse af navn, for gifte kvinder også pigenavn, stilling, dødsdato og ofte dødssted.Indtil 1790 er det udelukkende adelige, det bedre borgerskab fra hovedstaden og de større købstæder, godsejere, gejstlige samt embedsmænd fra militæret og centraladministrationen, der er at finde i bogen.
 • Jul. Margolinsky: Jødiske dødsfald 1693-1976. Bogen indeholder en alfabetisk fortegnelse over døde med angivelse af navn, for gifte kvinder desuden pigenavn, samt ægtefællens fornavn, stilling, dødsdato og gravsted. Bogen kan anvendes som supplement til begravelsesprotokoller, der først fra 1887 medtager jødiske dødsfald.
 • Hans Metzon: Jødiske begravelser 1977-90