Begravelser i København

Fra Københavns Stadsarkivs Wiki
Skift til: navigering, søgning
Gravsted

Begravelser i København - oversigt

Begravelsesprotokoller er fortegnelser over begravelser på københavnske kirkegårde. Nogle begravelsesprotokoller ligger på nettet (Kildeviseren), andre endnu ikke.

Sådan søger du efter en begravelse i København 1575-1804

Der findes følgende protokoller til begravelser før 1805:

Vær opmærksom på:

Sådan søger du efter en begravelse i København 1805-1987

Det skal du vide på forhånd:

 • Navnet (på dødstidspunktet) på den person, du leder efter.
 • Omtrentligt år for dødsfaldet.

Oplysninger i begravelsesregistrene, 1805-1987

Registrene er alfabetiske navneregistre. De er opdelt efter dødsår og køn (mand eller kvinde). Når du har fundet det rigtige dødsår og køn, søger du under personens:

 • Efternavn (dvs. det efternavn, personen havde på dødstidspunktet)
 • Initialer for personens fornavne
 • Erhverv (for kvindernes vedkommende ægteskabelig stilling)

Når du slår op i begravelsesregistret, får du et løbenummer. Årstal og løbenummer i registret refererer til løbenummeret i begravelsesprotokollen fra samme år.

Vær opmærksom på:

 • Fra 1805-1946 findes børn under 12 år ikke i registrene, men de er indført i begravelsesprotokollerne efter begravelsens dato.
 • Fra 1903-1976 er registre og protokoller inddelt efter finansåret, der løb fra 1. april – 31. marts. Hvis du har fundet et løbenummer til en begravelse i 1909/1910, så kig først i begravelsesprotokollen fra 1909. Hvis det ikke er den rigtige person, prøv begravelsesprotokollen for 1910.

Oplysninger i begravelsesprotokollerne, 1805-1987

Begravelsesprotokollerne indeholder følgende oplysninger:

 • Navn
 • Alder (fra 1913 fødselsdato)
 • Fødested (fra 1913)
 • Erhverv (1805-1855 og fra 1861)
 • Dødsdato
 • Dødsårsag (til 1965), se særlig artikel om dødsårsager
 • Begravelsesdato og sted
 • Adresse og sogn ved dødsfaldet

Hvilke begravelser finder du i begravelsesprotokollerne, 1805-1987?

 • 1805-1862: Kun begravelser på Assistens Kirkegård.
 • 1861-1886: Begravelser på Københavns Kommunes kirkegårde og dødsfald anmeldt til Københavns Begravelsesvæsen. Du finder ikke begravelser på ikke-protestantiske eller militære kirkegårde.
 • 1887-1975: Samtlige dødsfald og begravelser i København.
 • 1976-1987: Begravelser på Københavns Kommunes kirkegårde og brændinger i kommunens krematorier. Du finder ikke begravelser på militære kirkegårde.

Vær opmærksom på:

Andre kilder til begravelser i København

 • 1893-1987: Brændingsprotokoller på krematoriet på Nordre Fasanvej, siden Bispebjerg Krematorium.
 • 1931-1987: Brændingsprotokoller for Sundby Krematorium.

Protokollerne står fremme på Stadsarkivets læsesal og skal ikke bestilles hjem på forhånd.

Særligt om begravelser i nærheden af Frederiksberg

 • Vesterbro hørte tidligere til Frederiksberg Sogn. Dødsfald til og med 1876 skal søges i Frederiksberg Sogns kirkebøger, fra og med 1877 i Sct. Matthæus Sogns kirkebøger. Begravelser skal uanset periode søges i Københavns Kommunes begravelsesprotokoller.

Litteratur om dødsfald og begravelser 1761-1990

 • V. Richter: 100 års dødsfald i Danmark 1761-1890, bd. 1-3. Bøgerne er udarbejdet på grundlag af dødsannoncer i dagblade og indeholder en alfabetisk fortegnelse over døde. Indtil 1790 finder man kun adelige, det bedre borgerskab fra hovedstaden og de større købstæder, godsejere, gejstlige samt embedsmænd fra militæret og centraladministrationen.
 • Jul. Margolinsky: Jødiske dødsfald 1693-1976. Bogen indeholder en alfabetisk fortegnelse over døde med angivelse af navn, for gifte kvinder desuden pigenavn, samt ægtefællens fornavn, stilling, dødsdato og gravsted. Bogen kan anvendes som supplement til begravelsesprotokollerne, som først fra 1887 medtager jødiske dødsfald.
 • Hans Metzon: Jødiske begravelser 1977-90.

Alle bøgerne findes på Stadsarkivets læsesal. Der findes desuden bøger om f.ex. kendte personer på de københavnske kirkegårde.

Se også

 • Sognekort og gadelister. Her kan du finde sognekort og gadelister. Søger du eksempelvis sognetilhørsforholdet til Adelgade i 1840, fremgår det af listen, at det er Trinitatis sogn.